Lees de disclaimer en toelichting onderaan!

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie.

Extra waarschuwing voor de huisdierbezitter

Het ziekteprofiel is geen vervanging van de dierenarts! Het laat de huisdierbezitter met dierenarts en paraveterinair ‘meekijken’. De huisdierbezitter wordt dringend aangeraden niet zelfstandig te handelen op basis van het ziekteprofiel, maar uitsluitend in overleg en met toestemming van de behandelende dierenarts.

Diagnose Thrombo-embolie. TE. (Feline) Aortic Thromboembolism. (F)ATE
Oorzaak Afsluiting door bloedstolsel van elders van de grote slagader naar (meestal) beide achterpoten, waardoor ‘achterliggend’ weefsel afsterft. Meestal hartprobleem, sporadisch ander stollingsprobleem, tumor of hyperthyreoïdie.
Diersoort Kat
Categorie Cardiovasculaire problemen (hart- en vaatproblemen)
Anamnese ‘Ineens’ schreeuwen (heftige pijn), plotseling optredende (acute) achterhand verlamming, versnelde ademhaling / hijgen en mogelijk ook collaps (flauwte); soms zich verstoppen. Opvallend is dat er geen historie van (verkeers)trauma (geen verbrijzelde nagels) is / zou kunnen zijn. In 90% van de TE gevallen is bij de eigenaar niet bekend, dat er sprake is van hartfalen.
Klinisch beeld Zie ‘Anamnese’. Veel te lage rectale temperatuur! Betreffende poten raken totaal verlamd (motoriek en gevoel ontbreken): spieren hard en gezwollen, koud, voetzolen cyanotisch (blauwbleek), pols afwezig (voelbaar en zichtbaar met Doppler); hartproblemen met longoedeem. Diagnostisch hulpmiddel (uitsluitend bij volledige gevoelloosheid): aanprikken van een zool / te ver afknippen van een nagel veroorzaakt geen bloeding.
DBV Röntgen: CHF, longen: Echo: hart, thrombus of SEC (spontaan echo contrast / ‘smoke’) in linker atrium, kleuren Doppler (thrombus, afwezige bloedstroom / pols).
Laboratorium Diagnose vooral gebaseerd op het klinische beeld. Hyperglycaemie (door stress), (sterk) verhoogde CPK, AST en LDH. Verder: hyperkalaemie (tijdens reperfusie), uraemie (door nier thrombose of uitdroging). Plasma-taurine (bij DCM door taurine deficiëntie; komt zelden voor).
Prognose Meestal slecht. Hypothermie: slecht. Beiderzijds slechter dan éénzijdig. Achterpoot slechter dan voorpoot. Herstel nooit compleet. 27-50% overleeft tot ontslag; daarvan sterft of recidiveert 50-90% binnen 6 maanden.
Behandeling Medicamenteus: Pijn, CHF, thrombus preventie, reperfusieschade. Preventie niet (bewezen) effectief.
Medicamenteus Acute fase | pijnstilling: Buprenonorphine. Butorfanol (meer sedatie en vermindering van angst). Acute fase | CHF: Furosemide (diurese); later: Furosemide en ACE-remmer. Reperfusie | hyperkalaemie: glucose / insuline. Hyperthyreoidie: zie ‘Links’. Preventie | Antithrombose middelen: Aspirine, LMWH (humaan middel). Clopidogrel (humaan middel) evt. samen met aspirine. NB: voor doseringen zie uitgebreide info Highlight (‘Links’)
Chirurgie Chirurgische verwijdering van de thrombus wordt afgeraden. Amputatie / wondbehandeling in uitzonderingsgevallen en dan nog alleen na zeer zorgvuldige overwegingen (zie ‘Prognose’).
Complementair Fysiotherapie (als pijn voorbij is; nut?). Verder geen mogelijkheden.
Follow up Zie ‘Behandeling”en ‘Prognose
Links http://www.vetined.nl/news/52/show
http://www.vetined.nl/news/28/show
Medicijnprofielen Buprecare
Buprenodale
Butomidor
Dolorex
Morphasol
Torbugesic
Benakor
Fortekor
Vasotop
Opmerkingen Waarschuwing: voorzichtig met infusen, liever geen thrombolytica (thrombus oplossende middelen) toedienen (dood door reperfusie), vasodilaterende (vaat verwijdende) middelen hebben weinig of geen curatief effect; geen acepromazine toedienen.

Disclaimer

EduVet (Vetined) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de ziekteprofielen. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze ziekteprofielen aan de hand van literatuur en gecontroleerd door specialisten kan EduVet (Vetined) geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de eventuele gevolgen van het handelen of juist nalaten van handelen op grond van informatie die via deze ziekteprofielen is verkregen.

Toelichting

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Het ziekteprofiel is nooit een vervanging van de dierenarts. Diagnose, behandeling en follow up dienen uitsluitend door of onder begeleiding van een dierenarts plaats te vinden.

In alle gevallen waarin verschillen / tegenstrijdigheden bestaan tussen de informatie / adviezen van de dierenarts en de informatie / adviezen in het ziekteprofiel is overleg met de dierenarts noodzakelijk.

Het ziekteprofiel kan geprint worden en vergezeld van een professionele toelichting (door de dierenarts) als hand-out worden meegegeven aan huisdierbezitters.

De informatie in de ziekteprofielen kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij verzoeken u (vermoedelijke) onvolkomenheden in een laboratoriumprofiel aan ons te melden: info@eduvet.nl

 

Gerelateerde items

Botulisme

Het ziekteprofiel is geen vervanging van de dierenarts! Het laat de huisdierbezitter met dierenarts en paraveterinair ‘meekijken’. De huisdierbezitter wordt dringend aangeraden niet zelfstandig te handelen op basis van het ziekteprofiel, maar uitsluitend in overleg en met toestemming van de behandelende dierenarts. Diagnose . Clostridium botulinum vergiftiging Oorzaak Neurotoxines (zenuwvergiften) van de bacterie Clostridium botulinum…

Lees meer

Blauwalg vergiftiging

  Diagnose Blauwalg vergiftiging. Blauwwier vergiftiging. Cyanobacteria vergiftiging Oorzaak Neurotoxine (zenuwvergift) anatoxine-a afkomstig van bacteriën (Cyanobacteria) die lijken op algen; op warme zomerdagen in stilstaand water (watertemp. 20-30 gr. C) Diersoort Hond Categorie Intoxicaties (vergiftigingen) Anamnese Zie ‘Klinisch beeld’ Klinisch beeld Eerst misselijkheid, braken, diarree en zwakte. Vervolgens trillingen, schuimbekken, epileptiforme aanvallen, collaps, oppervlakkig ademhalen,…

Lees meer

Ziekte van Addison

Lees de disclaimer en toelichting onderaan! Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Extra waarschuwing voor de huisdierbezitter Het ziekteprofiel is geen vervanging van de dierenarts! Het laat de huisdierbezitter met dierenarts en paraveterinair ‘meekijken’. De huisdierbezitter wordt dringend aangeraden niet…

Lees meer

Voeding jonge hond

Inleiding Tijdens de groei van een hond verdient de voeding extra aandacht. Voeding speelt namelijk een belangrijke rol bij het voorkomen van orthopedische problemen. Bij orthopedische problemen denken we o.a. aan heupdysplasie (HD), elleboogdysplasie (ED) en osteochondrosis dissecans (OCD). We kunnen echter niet alle problemen met alleen voeding voorkomen. Erfelijke aanleg speelt eveneens een zeer…

Lees meer

Verlatingsangst

Inleiding Verlatingsangst komt regelmatig voor bij honden. In de Engelse literatuur gebruiken we de vakterm separation anxiety. Honden met verlatingsangst kunnen, wanneer ze alleen gelaten worden, gaan blaffen, onzindelijk zijn of vernielzuchtig worden. Soms alle drie. Dat het vervelend is, hoeven wij u niet uit te leggen. De gedragsproblemen kunnen variëren van kortstondig en gering,…

Lees meer

Thrombo-embolie bij de kat

Diagnose Thrombo-embolie. TE. (Feline) Aortic Thromboembolism. (F)ATE In 90% van de gevallen van thrombo-embolie treedt er een verstopping op van de grote slagader (arteria iliaca) van (meestal) één of beide achterpoten – ter hoogte van de (af)splitsing van de aorta – als gevolg van een bloedstolsel (thrombus) afkomstig vanuit het linker atrium (hartboezem). We noemen…

Lees meer

Schijndracht bij de teef en homeopathie

Inleiding Schijndracht is het fenomeen waarbij een niet-drachtige teef het gedrag en de fysieke kenmerken vertoont van een wel-drachtige teef, circa 2 – 3 maanden na de bronst. De bronst treedt op gemiddeld tussen de 10de – 13de dag van de loopsheid. Veel teven hebben er geen last van, andere teven wel in meerdere of…

Lees meer

Reisziekte en homeopathie

Inleiding Andere termen voor reisziekte of `motion sickness’ zijn: wagenziekte, zeeziekte, of luchtziekte. De ziekteverschijnselen worden veroorzaakt door bewegingen die ongewoon zijn voor de evenwichtsorganen. Het is vooral terug te voeren op psychische factoren dat reisziekte niet bij iedere hond voorkomt. Daarnaast zal ook de algemene conditie van betekenis zijn, en niet te vergeten het…

Lees meer

Puppymelk

Inleiding Wij vergelijken tevenmelk, fabrieksmatig samengestelde puppymelk en zelf samengestelde puppymelk met elkaar. Als de teef niet in staat is om haar pups te zogen, geen of onvoldoende melk produceert, de kwaliteit van de melk afwijkend is (onvoldoende voedingswaarde of infectie) of pups de moedermelk niet verdragen (braken en/of diarree), zijn wij aangewezen op het…

Lees meer