Patiëntenzorg

Neem contact op

Inhoudsopgave

Team

Ons vaste team in EduVet Dierenkliniek bestaat uit dierenarts Atjo Westerhuis en de paraveterinairen Pauline Westerhuis, Eveline Meijer en Melissa Lange. Wij vormen al ruim 20 jaar een hecht team

Ons motto

Ons motto is, dat je als dierenarts en paraveterinair van nature empathie, aandacht en zorg moet hebben voor dieren én hun eigenaren. Dat is de basis voor een goede synergie tussen u en ons, noodzakelijk voor een optimale zorgverlening aan uw huisdier

Meedenken en meebeslissen

In EduVet Dierenkliniek wordt u gedurende het gehele traject van diagnostiek en behandeling nauw betrokken bij wat wij denken, vinden en voorstellen om te doen. Zo kunt u zelf met kennis van zaken beter meedenken en meebeslissen

Anderhalvelijns patiëntenzorg

In onze kliniek leveren wij anderhalvelijns patiëntenzorg, wat inhoudt, dat we relatief meer ervaring, meer expertise en meer veterinaire vaardigheden kunnen aanbieden. Daarbij hebben wij voor onszelf duidelijk de grenzen van onze competenties getrokken en verwijzen wij dan ook in voorkomende gevallen naar de tweedelijns reguliere patiëntenzorg of complementaire diergezondheidsdisciplines

Indicaties

In EduVet Dierenkliniek worden patiënten met uiteenlopende klachten aangeboden, vaak met chronische klachten, zoals bewegingsstoornissen, klachten van de spijsverteringsorganen, hormonale stoornissen, huidproblemen, voortplantingsperikelen, gedragsklachten en diverse immuun gemedieerde aandoeningen.

Diagnostiek

Wij beschikken over de meest relevante aanvullende inhuis diagnostiek. Zoals Idexx® bloedanalyse apparatuur, inclusief bepaling van progesteron, schildklierhormoon, ammoniak en een nierfunctie marker voor vroegtijdig signaleren van een nierfunctiestoornis. We beschikken over röntgen en echo; voor bijzonder echoscopisch onderzoek verwijzen wij naar een specialist. Voor bijzondere laboratorium diagnostiek werken wij vooral samen met de externe laboratoria van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en het Idexx VetMedLab in Duitsland. 

Chirurgie

Wij hebben een uitgebreid chirurgie programma met naast de gebruikelijke operaties bijvoorbeeld ook: plasbuiscorrectie (kater), ooroperaties (hond), ooglidcorrecties (hond), dambreukoperatie (hond), kruisbandoperatie (hond), patellaluxatie (hond) en perianaal fistels (hond). Wij maken gebruik van inhalatie narcose met beademing en monitoring van hart- en ademhaling, O2 en CO2 , bloeddruk en lichaamstemperatuur.

Complementaire (ervarings)diergeneeskunde

Met diergeneeskunde streven wij ernaar om problemen van welzijn en gezondheid bij dieren te voorkomen en op te lossen. Het staat buiten kijf, dat de wetenschap daarin de hoofdrol heeft. Maar de zorgvraag aan diergeneeskunde is groter dan wij met de wetenschappelijke diergeneeskunde alleen kunnen invullen. Er is dus behoefte aan aanvullende diergeneeskunde, zoals fysiotherapie, manuele therapieën, plantgeneeskunde, acupunctuur en homeopathie.

De keuze is indertijd gemaakt voor homeopathie. Wij hebben inmiddels goed inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van homeopathie, na 46 jaar kritische evaluatie van praktijkresultaten met de homeopathische behandeling van met name honden en katten. Evaluatie met wetenschappelijk scepticisme, voetjes in de klei en de ‘bullshit detector’ ingeschakeld!

Ruim voldoende consulttijd

Eigenaren maken hun huisdier dagelijks mee, voor de veterinaire professional is het consult vaak een ‘momentopname’. Onze consulten worden, zeker als het om een second opinion gaat, in principe voor de duur van 45 minuten gepland. Wij nemen voor de anamnese, het gesprek met de eigenaar, en het klinisch onderzoek van het huisdier, uitgebreid de tijd om alle informatie over uw huisdier te verzamelen. Dat is naar onze overtuiging cruciaal voor de diagnose en mag daarom tijd kosten.

Laagdrempelige beschikbaarheid

Wij streven naar laagdrempelige beschikbaarheid voor kort telefonisch overleg met de dierenarts, met name tijdens de eerste follow-up in bijzondere gevallen.

Budget patiëntenzorg

Onder bepaalde voorwaarden kunnen we aan eigenaren met beperkte financiële mogelijkheden budget patiëntenzorg aanbieden. Lees meer over budget patiëntenzorg.

Behandeling op afstand

Om de juiste behandeling te kunnen adviseren hebben we allereerst de juiste reguliere diagnose nodig. Goede diagnostiek op afstand, via telefoon, WhatsApp of e-mail is praktisch gesproken in verreweg de meeste gevallen niet mogelijk. De kans op goede diagnostiek en behandeling is veel groter met een ‘face-to-face’ anamnese en een ‘live’ patiënt.

Omdat ieder individueel geval weer anders kan zijn, kunt u, als u hierover nog vragen hebt, het beste even overleggen met onze paraveterinair.

Handboek diergeneeskunde-1152x1000-1152x1000

Handboek Diergeneeskunde met Homeopathie bij Honden

Het nieuwe boek van Atjo Westerhuis, Diergeneeskunde Met Homeopathie voor Honden, is een gezamenlijk initiatief van het partnership.
Neem contact op