Second Opinion dierenarts

Neem contact op

Waarom een second opinion?

In EduVet Dierenkliniek komen vaak eigenaren met hun huisdier voor een second opinion. Waarom komen eigenaren, op eigen initiatief of op verwijzing, naar onze kliniek voor een second opinion?

Anderhalvelijns patiëntenzorg

In de diergeneeskundige praktijk voor gezelschapsdieren onderscheiden we eerste-, anderhalve- en tweedelijns patiëntenzorg.

Eerste- en anderhalvelijns patiëntenzorg

Wat is eerste- en anderhalvelijns patiëntenzorg?

In de eerste- en anderhalvelijns patiëntenzorg vinden we de allrounders, die, als eerste aanspreekpunt voor diergeneeskundige zorg naar schatting driekwart van de zorgvraag kunnen invullen. Eerste en anderhalvelijns practici benaderen een patiënt vanuit kennis en ervaring op diverse deelgebieden van het vak.

De anderhalvelijns patiëntenzorg biedt meer ervaring, meer expertise en meer veterinaire vaardigheden.

Tweedelijns patiëntenzorg

In de tweedelijns patiëntenzorg vinden we de specialisten; zij werken op de universiteit of in de (perifere) praktijk. Specialisten vullen, op verwijzing van de eerste- en anderhalvelijns praktijk, de rest van de zorgvraag in. Zij benaderen een patiënt vanuit kennis en ervaring op één enkel deelgebied van het vak.

Ervaringsdiergeneeskunde

Alle dierenartsen krijgen op de universiteit onderwijs in wetenschappelijke diergeneeskunde. Omdat in de praktijk de zorgvraag groter is dan alleen met wetenschappelijke diergeneeskunde kan worden ingevuld, maken practici bij meer dan driekwart van hun (be)handelingen gebruik van ervaringsdiergeneeskunde. Daartoe behoren ook de complementaire geneeswijzen fysiotherapie, manuele therapieën, plantgeneeskunde, acupunctuur en homeopathie.

Wij beschikken zelf over 50 jaar ervaring met de toepassing van homeopathie bij dieren. Voor de overige complementaire geneeswijzen verwijzen wij naar de betreffende experts.

Bij iedere patiënt stellen we eerst een reguliere ziektediagnose en maken we de balans op van de reguliere behandelingsmogelijkheden, ten aanzien van hun positieve effecten (genezen) en negatieve effecten (bijwerkingen). Als de positieve effecten niet opwegen tegen de negatieve, kiezen we in een aantal gevallen voor homeopathie.

Als blijkt, dat de patiënt beter af is voor diagnostiek en/of behandeling bij een specialist in de tweedelijns patiëntenzorg, wordt daarnaar verwezen en vooralsnog niet met homeopathie behandeld.

Veilig geneesmiddel

Er wordt nog weleens gezegd, dat de reguliere geneeswijze altijd schadelijk is en de complementaire geneeswijze altijd veilig. Nog los van het feit dat beide beweringen niet kloppen, is het beter om een reguliere behandeling met acceptabele bijwerkingen in te stellen die wel effectief is dan een complementaire behandeling zonder bijwerkingen die niet effectief is. Anders gezegd: een veilig geneesmiddel dat niet werkt, is een waardeloos geneesmiddel.

Het juiste homeopathisch geneesmiddel

Het vinden van het juiste homeopathisch geneesmiddel (de geneesmiddeldiagnose) is lang niet altijd even eenvoudig. In de homeopathie hebben we veel extra individuele symptomen nodig om de geneesmiddeldiagnose te kunnen stellen, maar het lukt lang niet altijd om die te vinden. Dat is een serieuze beperking bij de toepassing van homeopathie in de praktijk.

Zelfherstellend vermogen

Er is nog een belangrijke beperking van de homeopathie. Een homeopathisch geneesmiddel kan alleen effect hebben door het stimuleren van het zelfherstellend vermogen van het lichaam, niks meer en niks minder. Als de reservecapaciteit van het lichaam tot het genereren van afweer- en herstelmaatregelen onvoldoende is en/of de ziekte te ingrijpend, zal homeopathie geen effect (kunnen) hebben.

Terugkoppeling

Wij willen graag uw instemming om in second opinion gevallen onze bevindingen en aanbevelingen te delen met uw (vaste) eigen dierenarts in uw regio. In gevallen waarin tijdens een homeopathische behandeling het noodzakelijk is om met reguliere diergeneeskunde in te grijpen, is het heel praktisch om terug te kunnen vallen op uw vaste dierenarts in uw regio. Het is dan van belang, dat de dierenarts kan beschikken over onze bevindingen en aanbevelingen.

Second opinion dierenarts in Veenendaal

In EduVet Dierenkliniek richten wij ons primair op patiëntenzorg voor honden en katten. De huisdieren komen samen met hun eigenaar vanuit het hele land naar Veenendaal voor ‘anderhalvelijns patiëntenzorg’, vaak als ‘second opinion’.

Daarnaast delen wij onze kennis en ervaring op verschillende manieren met dierenartsen, paraveterinairen, professionals in de complementaire diergezondheidszorg en huisdiereigenaren. EduVet Dierenkliniek participeert daarmee onder het label EduVet Veterinair Trainingscentrum in een partnership met Prins Petfoods, EduPet en Martin Gaus Academie.

Handboek diergeneeskunde-1152x1000-1152x1000

Handboek Diergeneeskunde met Homeopathie bij Honden

Het nieuwe boek van Atjo Westerhuis, Diergeneeskunde Met Homeopathie voor Honden, is een gezamenlijk initiatief van het partnership.
Eveline en Pauline
Neem contact op