Privacy Policy

Atjo, Pauline, Fris en Eveline
Neem contact op

PRIVACY POLICY VETINED

Vetined: De vennootschap onder firma Vetined V.O.F., gevestigd en kantoorhoudende aan de Accustraat 3-5, 3903 LX te Veenendaal, Nederland. Handelsnaam EduVet Veterinair Trainingscentrum

Website: De Vetined website, die beschikbaar wordt gesteld via diverse domeinnamen, waaronder via www.vetined.nl(deze is niet meer functioneel). De EduVet website, die beschikbaar wordt gesteld via diverse domeinnaam, waaronder via www.eduvet.nl

Identiteit
In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Vetined omgaat met de persoonsgegevens van de bezoekers en gebruikers van de websites www.vetined.nl en www.eduvet.nl. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de website te laten werken en om de veilige communicatie via de websites te bevorderen.Onder bepaalde omstandigheden heeft Vetined uw gegevens nodig, om de door u gewenste diensten te kunnen leveren. Vetined is de eindverantwoordelijke voor de gegevensverwerking en handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat deze uitsluitend voor de aan u meegedeelde doeleinden zullen worden opgevraagd, verwerkt en gebruikt. Vetined is, in geval van klachten, vragen, suggesties etcetera te bereiken via onderstaande contactgegevens:

Vetined v.o.f. – EduVet Veterinair Trainingscentrum
Bezoekadres:

Accustraat 3-5
3903 LX Veenendaal
Postadres:
Watermolen 24 – Postbus 26
7371 SR Loenen – 6960 AA Eerbeek
NEDERLAND
E-mail: info@vetined.nlinfo@eduvet.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 23 52 97 98
Kamer van Koophandel Oost Nederland: 54315050

Vetined  is bevoegd dit beleid te allen tijde aan te passen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Vetined raadt u daarom aan regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar info@vetined.nl en/of www.eduvet.nl. Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 26-02-2015.
Deze privacy policy is niet van toepassing op het gebruik van/bezoek aan websites waarnaar via www.vetined.nl en www.eduvet.nl. wordt verwezen. Vetined heeft geen invloed op de inachtneming van de voorschriften m.b.t. gegevensbescherming en beveiliging door derden. Door gebruikmaking van www.vetined.nl en www.eduvet.nl verklaart u dat u met het verwerken van de over u verzamelde gegevens op de hier beschreven manier en doelstelling akkoord gaat.

Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Vetined opgeslagen, zodra u zich aanmeld door middel van het op de website aangegeven registratieformulier. U bent daarbij verplicht uw voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer op te geven.

In geval van een eenmalige machtiging wordt ook uw bankrekeningnummer opgeslagen, uit het oogpunt van fraudepreventie- en bestrijding en om ervoor te zorgen dat deze gegevens maar één keer hoeven te worden ingevoerd. Creditcardnummers of bankrekeningnummers (tenzij gebruik wordt gemaakt van een machtiging) worden niet opgeslagen, maar wel het soort credit card en de gebruikte bank.

Naast de persoonsgegevens die via uw aanmelding worden geregistreerd, verzamelt en verwerkt Vetined-EduPet, om organisatorische en technische redenen, van alle bezoekers van www.vetined.nlen www.eduvet.nl standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op page views en verkeer van en naar de websites. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en enkel ten behoeve van statistische doeleinden geanalyseerd. Mocht u, bijvoorbeeld met een vraag of een opmerking, contact op nemen met Vetined, dan wordt uw IP-adres, naam, e-mailadres, het besturingssysteem van uw computer en uw vraag of opmerking opgeslagen.

Wanneer u bent aangemeld, dan heeft u de beschikking over uw (persoons)gegevens via (rechtstreekse link naar pagina) en kunt u deze hier zelf aanvullen en verbeteren. Daarnaast kunt u om verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens verzoeken. U kunt bij Vetined bovendien verzet aantekenen tegen bepaalde vormen van gebruik van uw persoonsgegevens.

Doel
De openbare en niet-openbare persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • de via de websites aangeboden diensten te kunnen leveren;
 • u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen op de website, promotieacties en gerichte aanbiedingen te kunnen doen;
 • de veilige communicatie te bevorderen en de tips, vragen en meldingen die binnenkomen te registreren en in behandeling te nemen;
 • inzicht te krijgen in de soorten gebruikers en bezoekers van de websites, de aantallen bezoekers en de interesses te meten en het gebruikersgemak van de website te bevorderen;
 • gebruikers in staat te stellen en te verzoeken persoonsgegevens en/of geplaatste informatie te corrigeren of te laten verwijderen;
 • eventueel misbruik te bestrijden of om gebruikers uit te sluiten die de algemene voorwaarden en/of beleidsregels hebben overtreden;
 • de aanmelding te bevestigen en eventueel een nieuw wachtwoord toe te sturen;
 • eventuele vergoedingen te kunnen innen.

Vetined bewaart de persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert deze wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Cookies
Bij het bezoek aan de website(s) bestaat de mogelijkheid dat er informatie in de vorm van een ‘cookie’ op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Het doel hiervan is de herkenning van uw IP-adres, waardoor de navigatie op de website wordt vereenvoudigd en het gebruik van de website wordt geoptimaliseerd. Ook stellen cookies Vetined in staat om bepaalde gebruikers-/bezoekersgebonden informatie te analyseren en verwerken, waardoor zij – voor marketingdoeleinden – meer gerichte informatie kan verzenden en de website naar wens van de gebruiker en/of bezoeker kan aanpassen.

Om te voorkomen dat er een cookie op uw harde schijf wordt geplaatst, kunt u in de browser-instellingen de optie ‘Geen cookies accepteren’ aanvinken. Dit kan echter wel leiden tot een beperking in de functionaliteit van de website.

Verstrekking aan derden
De verkregen gegevens worden niet op internet gepubliceerd, tenzij u een bericht op het forum plaatst. U kunt er dan echter voor kiezen een pseudoniem te gebruiken. De niet-openbare gegevens worden door Vetined niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, tenzij:

 • dit redelijkerwijs voortvloeit uit de door Vetined – EduPet te verlenen diensten;
 • Vetined  hiertoe wettelijk verplicht is;
 • Vetined daartoe krachtens een rechterlijk vonnis gehouden is;
 • dit noodzakelijk is om strafbare feiten te voorkomen, op te sporen of te vervolgen;
 • dit noodzakelijk is om de nakoming van de algemene voorwaarden alsmede betalingsverplichtingen af te dwingen;
 • dit noodzakelijk is ter bescherming van de rechten en vrijheden van derden;
 • dit nodig is om rechthebbenden en bezoekers/gebruikers met elkaar in contact te laten treden;
 • Vetined  wordt betrokken in een fusie of overname;
 • dit geschiedt aan een derde, die door Vetined  wordt ingeschakeld om de gegevens, onder strikte geheimhouding en op adequaat beveiligde wijze, voor Vetined te verwerken.


Beveiliging

Voor de registratie van de persoonsgegevens gebruikt Vetined-EduPet een beveiligd protocol, (noemen/omschrijven protocol). De verkregen gegevens worden door Vetined opgeslagen in een adequaat beveiligde database, die niet aan het internet is verbonden. De gegevens die via www.vetined.nl en www.edupet.nlraadpleegbaar zijn, zijn opgeslagen in een database die met internet is verbonden en adequaat is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door derden. De op www.vetined.nlen www.eduvet.nl geplaatste gegevens zijn openbaar toegankelijk en kunnen dus door elke derde naar zijn eigen systeem worden gekopieerd.

De betrokkene dient expliciet toestemming voor publicatie van persoonsgegevens op de website te geven (bijvoorbeeld bij plaatsing van zijn naam bij een forumbericht). Hoewel in de algemene voorwaarden al vermeld staat dat de Privacy Statement van toepassing is, is het beter om de gebruiker bij het aanmeldingsformulier ook een hokje te laten aanvinken, waarmee toestemming wordt gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens en daarbij een link op te nemen naar deze Privacy Policy.

Indien u bijvoorbeeld een nieuwsbrief wil verzenden aan de gebruikers, dan dient de gebruiker hiervoor expliciet toestemming te geven. Dit kan bijvoorbeeld door de gebruiker hiervoor bij de aanmelding een hokje te laten aanvinken.
Zijn de persoonsgegevens indexeerbaar voor zoekmachines? Zo ja, dan dient daarvan melding te worden gemaakt.

 

Handboek diergeneeskunde-1152x1000-1152x1000

Handboek Diergeneeskunde met Homeopathie bij Honden

Het nieuwe boek van Atjo Westerhuis, Diergeneeskunde Met Homeopathie voor Honden, is een gezamenlijk initiatief van het partnership.
Eveline en Pauline
Neem contact op