Budget Patiëntenzorg

Neem contact op

Wanneer kan een eigenaar in aanmerking komen voor ‘budget patiëntenzorg’?

Intakegesprek

Als een eerste (telefonisch) overleg daartoe aanleiding geeft, worden eigenaar en huisdier uitgenodigd in EduVet Dierenkliniek voor een intakegesprek en eenvoudig lichamelijk onderzoek van het huisdier; bevindingen en aanbevelingen worden besproken. Daarvoor worden geen kosten berekend.

Aanvullend onderzoek en behandeling

Kosten voor aanvullend onderzoek en behandeling worden eerst besproken en, indien uitgevoerd, in rekening gebracht tegen gereduceerd tarief, mits aan de voorwaarden voor ‘budget patiëntenzorg’ is voldaan.

Voorwaarden voor budget patiëntenzorg

Er dient in principe sprake te zijn van aantoonbaar (tijdelijk) financiëel onvermogen; een verklaring van de sociale dienst of van een bewindvoerder kan dit bevestigen. Als een eigenaar daaraan niet kan voldoen, maar meent toch in een situatie te verkeren (tijdelijk) financieel niet in staat te zijn om goede diergeneeskundige zorg voor zijn of haar huisdier te kunnen bekostigen, kan hij of zij dat bespreken met onze paraveterinairen.

Het huisdier dient gechipt te zijn of tijdens het eerste consult gechipt te worden. Tevens dient een kopie van een (geldig) identiteitsbewijs te worden afgegeven. We willen kunnen beschikken over het patiëntendossier, indien aanwezig. Uiteindelijk beoordelen wij per individueel geval of de eigenaar wel of niet in aanmerking komt voor ‘budget patiëntenzorg’ in EduVet Dierenkliniek.

Handboek diergeneeskunde-1152x1000-1152x1000

Handboek diergeneeskunde met homeopathie bij honden

Het nieuwe boek van Atjo Westerhuis, Diergeneeskunde Met Homeopathie voor Honden, is eveneens een gezamenlijk initiatief van het partnership. Net als het tweedelige boek, ‘Beweging en Gezondheid bij de Hond’ met als subtitel ‘werken, sporten en recreëren’.
Eveline en Pauline
Neem contact op