Inhoudsopgave

Thrombo-embolie. TE. (Feline) Aortic Thromboembolism. (F)ATE (ZP)

Lees de disclaimer en toelichting onderaan!

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie.

Extra waarschuwing voor de huisdierbezitter

Het ziekteprofiel is geen vervanging van de dierenarts! Het laat de huisdierbezitter met dierenarts en paraveterinair ‘meekijken’. De huisdierbezitter wordt dringend aangeraden niet zelfstandig te handelen op basis van het ziekteprofiel, maar uitsluitend in overleg en met toestemming van de behandelende dierenarts.

Diagnose Thrombo-embolie. TE. (Feline) Aortic Thromboembolism. (F)ATE
Oorzaak Afsluiting door bloedstolsel van elders van de grote slagader naar (meestal) beide achterpoten, waardoor ‘achterliggend’ weefsel afsterft. Meestal hartprobleem, sporadisch ander stollingsprobleem, tumor of hyperthyreoïdie.
Diersoort Kat
Categorie Cardiovasculaire problemen (hart- en vaatproblemen)
Anamnese ‘Ineens’ schreeuwen (heftige pijn), plotseling optredende (acute) achterhand verlamming, versnelde ademhaling / hijgen en mogelijk ook collaps (flauwte); soms zich verstoppen. Opvallend is dat er geen historie van (verkeers)trauma (geen verbrijzelde nagels) is / zou kunnen zijn. In 90% van de TE gevallen is bij de eigenaar niet bekend, dat er sprake is van hartfalen.
Klinisch beeld Zie ‘Anamnese’. Veel te lage rectale temperatuur! Betreffende poten raken totaal verlamd (motoriek en gevoel ontbreken): spieren hard en gezwollen, koud, voetzolen cyanotisch (blauwbleek), pols afwezig (voelbaar en zichtbaar met Doppler); hartproblemen met longoedeem. Diagnostisch hulpmiddel (uitsluitend bij volledige gevoelloosheid): aanprikken van een zool / te ver afknippen van een nagel veroorzaakt geen bloeding.
DBV Röntgen: CHF, longen: Echo: hart, thrombus of SEC (spontaan echo contrast / ‘smoke’) in linker atrium, kleuren Doppler (thrombus, afwezige bloedstroom / pols).
Laboratorium Diagnose vooral gebaseerd op het klinische beeld. Hyperglycaemie (door stress), (sterk) verhoogde CPK, AST en LDH. Verder: hyperkalaemie (tijdens reperfusie), uraemie (door nier thrombose of uitdroging). Plasma-taurine (bij DCM door taurine deficiëntie; komt zelden voor).
Prognose Meestal slecht. Hypothermie: slecht. Beiderzijds slechter dan éénzijdig. Achterpoot slechter dan voorpoot. Herstel nooit compleet. 27-50% overleeft tot ontslag; daarvan sterft of recidiveert 50-90% binnen 6 maanden.
Behandeling Medicamenteus: Pijn, CHF, thrombus preventie, reperfusieschade. Preventie niet (bewezen) effectief.
Medicamenteus Acute fase | pijnstilling: Buprenonorphine. Butorfanol (meer sedatie en vermindering van angst). Acute fase | CHF: Furosemide (diurese); later: Furosemide en ACE-remmer. Reperfusie | hyperkalaemie: glucose / insuline. Hyperthyreoidie: zie ‘Links’. Preventie | Antithrombose middelen: Aspirine, LMWH (humaan middel). Clopidogrel (humaan middel) evt. samen met aspirine. NB: voor doseringen zie uitgebreide info Highlight (‘Links’)
Chirurgie Chirurgische verwijdering van de thrombus wordt afgeraden. Amputatie / wondbehandeling in uitzonderingsgevallen en dan nog alleen na zeer zorgvuldige overwegingen (zie ‘Prognose’).
Complementair Fysiotherapie (als pijn voorbij is; nut?). Verder geen mogelijkheden.
Follow up Zie ‘Behandeling”en ‘Prognose
Links http://www.vetined.nl/news/52/show
http://www.vetined.nl/news/28/show
Medicijnprofielen Buprecare
Buprenodale
Butomidor
Dolorex
Morphasol
Torbugesic
Benakor
Fortekor
Vasotop
Opmerkingen Waarschuwing: voorzichtig met infusen, liever geen thrombolytica (thrombus oplossende middelen) toedienen (dood door reperfusie), vasodilaterende (vaat verwijdende) middelen hebben weinig of geen curatief effect; geen acepromazine toedienen.

Disclaimer

EduVet (Vetined) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de ziekteprofielen. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze ziekteprofielen aan de hand van literatuur en gecontroleerd door specialisten kan EduVet (Vetined) geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de eventuele gevolgen van het handelen of juist nalaten van handelen op grond van informatie die via deze ziekteprofielen is verkregen.

Toelichting

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Het ziekteprofiel is nooit een vervanging van de dierenarts. Diagnose, behandeling en follow up dienen uitsluitend door of onder begeleiding van een dierenarts plaats te vinden.

In alle gevallen waarin verschillen / tegenstrijdigheden bestaan tussen de informatie / adviezen van de dierenarts en de informatie / adviezen in het ziekteprofiel is overleg met de dierenarts noodzakelijk.

Het ziekteprofiel kan geprint worden en vergezeld van een professionele toelichting (door de dierenarts) als hand-out worden meegegeven aan huisdierbezitters.

De informatie in de ziekteprofielen kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij verzoeken u (vermoedelijke) onvolkomenheden in een laboratoriumprofiel aan ons te melden: info@eduvet.nl

 

Handboek diergeneeskunde-1152x1000-1152x1000

Handboek Diergeneeskunde met Homeopathie bij Honden

Het nieuwe boek van Atjo Westerhuis, Diergeneeskunde Met Homeopathie voor Honden, is een gezamenlijk initiatief van het partnership.
Neem contact op

Artrose (osteoartritis) bij de hond

Atjo Westerhuis dierenarts in EduVet Dierenkliniek locatie Veenendaal. Laatste update: december 2023 Extra literatuur: Https://www.eduvet.nl/achterhandproblemen-bij-de-hond-en-homeopathie/ Https://www.eduvet.nl/voorste-kruisband-vkb-ruptuur-bij-de-hond/ Https://www.eduvet.nl/kreupele-voorpoot-bij-de-hond/   Artrose (osteoartritis) Artrose of osteoartritis is een

Lees verder »

Kennelhoest & Vaccinatie

Kennelhoest is een besmettelijke hoest bij honden. Het is mogelijk om honden te vaccineren tegen kennelhoest. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de vragen: wat is kennelhoest, hoe behandelen we kennelhoest, hoe voorkomen we kennelhoest, wel of niet vaccineren en welke vaccin kunnen we het beste toepassen?

Lees verder »