Diagnose Eclampsie bij de teef. Eclampsia. Puerperale tetanie. Hypocalcaemie postpartum
Oorzaak Acuut Ca-tekort agv (relatief) te grote calciumafgifte aan (snelgroeiende) pups tijdens dracht en (vooral) lactatie. Tijdens lactatiepiek 1-5 wk postpartum; soms eerder (rond partus), soms later; vooral bij kleine rassen, eerste nest en stress.
Diersoort Hond
Categorie Gynaecologie
Anamnese Zie Klinisch beeld
Klinisch beeld Het is heel belangrijk om eclampsie tijdig te behandelen en dus ook tijdig te herkennen. De eerste (soms vage) verschijnselen zijn: minder belangstelling voor de pups, onrustig, opgewonden, nerveus, angstig en min of meer paniekerig gedrag, weet even geen raad met de pups, piepen / janken tot aan hysterie. Hijgen en speekselen; soms braken en diarree. Toenemende spiertrillingen en -krampen, ataxie (waggelende gang), stijfheid en omvallen. Vervolgens heftige epileptiforme aanvallen en een (zeer) hoge lichaamstemperatuur. Zonder behandeling leidt dit beeld binnen circa 8-12 uur tot de dood.
DBV ECG (bradycardie en arythmieën)
Laboratorium Bloedonderzoek: er is volgens FMVC sprake van hypocalcaemie bij een calciumgehalte < 7 mg/dL (= < 0.39 mmol/L); normaal waarden Idexx Vettest / FD: 1,98-2,97/3 mmol/L. Tevens glucose bepalen omdat hypoglycaemie kan samengaan met hypocalcaemie. Overige onderzoeken in het kader van differentiaaldiagnostiek hypocalcaemie, waaronder testen op hypoparathyreoïdie (te traag werkende bijschildklier).
Prognose Eclampsie is zonder behandeling een levensbedreigende / dodelijke afwijking; ziekteverloop is circa 8-12 uur met de dood als gevolg door ademhalingsproblemen, oververhitting en hersenoedeem. Met tijdige behandeling is de prognose goed.
Behandeling Spoedgeval. Bij sterke verdenking direct behandelen en niet wachten op eventuele bloeduitslagen. In ernstige acute gevallen wordt 10%-ige calcium borogluconaat, 1 mL/kg, langzaam, bijv. in 5 minuten, iv (via de ader), toegediend (FMVC). Een deel of alles (in minder heftige gevallen) kan ook, verdund met fysiologische zout oplossing, sc (onderhuids) worden toegediend. Een verbetering van de klachten treedt snel op. Bij honden die gepredisponeerd zijn is het goed om tijdens de partus (of tijdens de sectio!) preventief sc calcium borogluconaat toe te dienen (zie hiervoor). Correctie van eventuele hypoglycaemie (te lage bloedsuikerspiegel). Diazepam iv als epileptiforme aanvallen niet voldoende reageren op calcium borogluconaat. Behandeling van hyperthermie. Liever geen corticosteroïden toepassen ivm minder opname en meer uitscheiding van calcium. Voeding: zie Opmerkingen
Medicamenteus Diazepam, Calcium borogluconaat
Chirurgie N.v.t.
Complementair Geen complementaire behandeling mogelijk
Follow up Een teef met eclampsie kan, mits voldoende voorzorgen zijn getroffen, een volgende keer gerust gedekt worden. Maar indien de teef een volgende keer wederom, ondanks voldoende voorzorgsmaatregelen, ernstige verschijnselen van eclampsie ontwikkelt, dan is het verstandig om zo’n teef niet weer te laten dekken.
Links http://www.amazon.com/Blackwells-Five-Minute-Veterinary-Consult-Canine/dp/0813807638
puppymelk
Medicijnprofielen Diazepam
Opmerkingen Voeding: controle / correctie hoeveelheden en verhoudingen van calcium, fosfor en vitamine D in de voeding tijdens dracht en lactatie is van belang; sowieso is dat van belang als preventivum voor gepredisponeerde honden, zoals kleine rassen en honden die eerder eclampsie hebben gehad. Het is aan te bevelen om tijdens de tweede helft van de dracht en tijdens de lactatie voeding voor de ‘opgroeiende hond’ (voldoende calcium, fosfor en vitamine D, in de juiste verhouding) te geven. Bij gepredisponeerde honden geen extra calcium toedienen tijdens de dracht (averechts effect), wel tijdens de lactatie. Calcium lactaat, carbonaat of gluconaat: 30–100 mg/kg/dag per os vanaf de partus tot einde lactatie (FMVC). Voor schrale teven (die ‘zich hebben weggegeven’) en snel groeiende pups met een hoge (calcium) behoefte zijn aanvullende (versterkende) maatregelen nodig. NB: Bij een teef met eclampsie kan de melkgift in totaal afnemen. Pups dienen in zo’n geval bijgevoerd te worden. Het is sowieso goed voor de teef om minimaal 24 uur de pups van de teef te halen. Pups ouder dan 3-4 weken moeten (versneld) gespeend worden.

Disclaimer

Vetined aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de ziekteprofielen. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze ziekteprofielen aan de hand van literatuur en gecontroleerd door specialisten kan Vetined geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de eventuele gevolgen van het handelen of juist nalaten van handelen op grond van informatie die via deze ziekteprofielen is verkregen.

Toelichting

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Het ziekteprofiel is nooit een vervanging van de dierenarts. Diagnose, behandeling en follow up dienen uitsluitend door of onder begeleiding van een dierenarts plaats te vinden.

In alle gevallen waarin verschillen / tegenstrijdigheden bestaan tussen de informatie / adviezen van de dierenarts en de informatie / adviezen in het ziekteprofiel is overleg met de dierenarts noodzakelijk.

Gerelateerde items

Cranberry & Urinewegen

Cranberry & Urinewegen Beknopte samenvatting van het artikel ‘ Cranberry and prevention of urinary tract infections’ van Amy B. Howell,Rutgers the State University of New Jersey en haar power point presentatie op The North American Veterinairy Conference 2013 in Orlando / Florida (USA) ‘Cranberry in the Management of Urinary Tract Health‘. Samenvatting Cranberry wordt al…

Lees meer

Anticonceptie bij de teef: waarom en hoe?

Inleiding         Anticonceptie bij de teef: waarom en hoe? Wat zijn de argumenten vóór en tegen, en welke methode (medicamenteus of chirurgisch) adviseren wij als dierenartsen aan onze cliënten onder Nederlandse omstandigheden? Voor medicamenteuze anticonceptie bij de teef worden vrijwel uitsluitend progestagenen (synthetisch progesteron) toegepast in de vorm van een ‘prikpil’. Als chirurgische methode wordt gonadectomie…

Lees meer

Tips rond partus teef

Tips rond partus teef   Om meer te weten over de geboorte bij de hond kunnen we simpelweg naar het standaardwerk van Dr. C. Naaktgeboren, Prof. Dr. M.A.M. Taverne en Prof. Dr. G.C. van der Weijden, getiteld ‘De geboorte bij de hond en zijn wilde verwanten’ (ISBN 90 5860 1315), verwijzen. Het boek is al…

Lees meer

Tramadol bij hond en kat

Inleiding Tramadol is een analgeticum (pijnstiller); het wordt toegepast bij acute en chronische pijn, in het bijzonder bij neuropathie (zenuwpijn).  Het zorgt ervoor dat de pijnbeleving op centraal niveau (hersenen en ruggenmerg) vermindert. Tramadol (hydrochloride) wordt synthetisch bereid en vertoont qua chemische structuur gelijkenis met morfine. Ondanks het feit dat Tramadol een opioïd is valt…

Lees meer

Cryptorchidie en Testikeltumoren bij de reu

Inleiding De oorzaak van cryptorchidie, het niet indalen in het scrotum (balzak) van een testikel, is niet bekend. Het is een erfelijke aandoening. Wat de oorzaak is van het ontstaan van testikeltumoren weten we ook niet. Wel weten we dat een niet ingedaalde testikel ruim 10 x meer kans heeft op het ontwikkelen van een…

Lees meer

Herpes bij de hond

Diagnose Canine Herpes Virus (CHV) Oorzaak Virusinfectie. Besmetting: direct contact met speeksel, neusuitvloeiing en/of vaginaal (ihb pups tijdens geboorte) of preputiaal secreet. Fataal bij pups < 3 weken zonder immuniteit mede door onderkoeling, gebrekkige afweer en onvoldoende biest opname. Diersoort Hond Categorie Infectieziektes. Virale infectieziektes. Anamnese PUPS < 3 weken: ziekteverloop afh. van immuunstatus; zonder…

Lees meer

Hartmedicatie bij de hond

Inhoud Kennisopfrisser: anatomie van het normale hart Veterinair-medische begrippen Werkingsmechanismen van de meest toegepaste hartmiddelen bij de hond Doseringen van de meest toegepaste hartmiddelen bij de hond Stadia van Congestive Heartfailure bij de hond Diagnostiek van de verschillende stadia van Congestive Heartfailure bij de hond Behandeling van de verschillende stadia van Congestive Heartfailure bij de…

Lees meer

Leishmaniasis bij de hond

Diagnose Canine Leishmaniasis. Leishmania infantum. Categorie Infectieziektes. Protozoaire ziektes. Oorzaak Besmetting vindt plaats via de zandvlieg. De ziekte is endemisch rond de Middellandse Zee (Zuid-Europa en Noord-Afrika) en in Centraal- en Zuid-Amerika. Geïnfecteerde honden in Nederland zijn besmet in het buitenland. Klinisch beeld        Vatbaarheid voor en verloop (ernst) van de ziekte worden bepaald door in…

Lees meer

Anti-vries vergiftiging bij hond en kat

INLEIDING Antivries bevat vaak ethyleenglycol; ethyleenglycol is giftig voor hond en kat. In Nederland komt een antivries of ethyleenglycol vergiftiging  bij hond of kat zelden voor. Voor velen van ons is het vergiftigingsbeeld daarom onbekend. Onverdunde ethyleenglycol (95-97%) smaakt zoet, wordt gemakkelijk opgelikt door hond of kat, binnen enkele uren geresorbeerd (via de darm opgenomen…

Lees meer