Inhoudsopgave

Hartworm. Heartworm disease. Dirofilaria immitis. Cardiopulmonary dirofilariasis.

Lees de disclaimer en toelichting onderaan!

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie.

Extra waarschuwing voor de huisdierbezitter

Het ziekteprofiel is geen vervanging van de dierenarts! Het laat de huisdierbezitter met dierenarts en paraveterinair ‘meekijken’. De huisdierbezitter wordt dringend aangeraden niet zelfstandig te handelen op basis van het ziekteprofiel, maar uitsluitend in overleg en met toestemming van de behandelende dierenarts.

Diagnose Hartworm. Heartworm disease. Dirofilaria immitis. Cardiopulmonary dirofilariasis.
Oorzaak Infectie veroorzaakt door Dirofilaria immitis of hartworm overgedragen via muggen (L1-L3) van hond (L5-L1) op hond (L3-L5-L1)). Incubatietijd is 2-6 maanden.
Diersoort Hond
Categorie Infectieziektes. Parasitaire infecties.
Anamnese Is de patiënt in een endemisch gebied geweest en wanneer? Is er aan heartwormpreventie gedaan? Wat zijn de klachten thuis? Zie verder Klinisch beeld.
Klinisch beeld Veel besmette honden hebben (nog) geen klinische symptomen! Symptomen kunnen zijn: hoesten, verminderd uithoudingsvermogen en lusteloosheid. In ernstige gevallen: bleke slijmvliezen, souffle rechter harthelft, shock, haemoglobulinurie, haemoglobulinaemie, pulserende vena jugularis, soms acute dood. Zie Opmerkingen voor pathogenese.
DBV Röntgenologie (DV,DS,SD). Echocardiografie.
Laboratorium BLOED | chemisch profiel en haematologie: vaak geen bijzonderheden te vinden, mogelijk eosinofilie. In ernstige gevallen: verhoging leverenzymen, uraemie en/of haemoglobulinaemie. Antigeen test op volwassen vrouwelijke wormen (hoge sensitiviteit, bijna 100% specificiteit); pas 6 maanden na infectie met larven positief. Test op microfilariae (L1) is bevestigend, na differentiatie; hond is dan besmettelijk via mug. De test is negatief tijdens macrocyclische lactonen preventie (o.a. selamectine en milbemycine). URINE: haemoglobulinurie, proteïnurie.
Prognose Goede prognose bij levenslange ononderbroken preventie in (hyper)endemische gebieden. Ook goed met tijdige behandeling. Zonder behandeling variabel. Kan ook tot acute dood leiden.
Behandeling PREVENTIE: ononderbroken levenslang in endemische gebieden (dus niet IN Nederland) vanaf de leeftijd van 8 weken, met macrocyclische lactonen (selamectine, milbemycine). Bij tijdelijk verblijf in een endemisch gebied (vakantie): selamectine minimaal 1 maand vooraf beginnen en tot minimaal 1 maand na de vakantie door gaan, milbemycine direct bij thuiskomst en na 1 maand. BEHANDELING: Doden van volwassen wormen (met melarsomine dihydrochloride / Immiticide) is risicovol (kans op embolie tot alle wormen dood en geabsorbeerd zijn, binnen 4-5 maanden = 1-2 maanden na de laatste melarsomine injectie); afwachten is echter geen optie, want volwassen wormen overleven 5 jaar en macrocyclische lactonen en/of doxycycline alleen hebben onvoldoende (snel) effect. ABSOLUTE BENCH RUST (!) gedurende de behandeling en 6-8 weken daarna. NOTA BENE: behandeling van (ernstige) heartworm infecties kan wegens gebrek aan ervaring in non-endemische landen beter aan een specialist worden overgelaten. VOOR MEER INFORMATIE OVER BEHANDELING EN ENDEMISCHE GEBIEDEN Zie Links resp. 1 en 2-3-4. Heartworm breidt zich uit van Zuid-Europa naar Noord- en Oost-Europa. Binnen endemische landen zijn er regionaal grote verschillen in prevalentie. Cijfers van non-endemische landen (zoals Nederland) betreffen vooral of uitsluitend importhonden uit endemische landen / gebieden.
Medicamenteus WORMEN / LARVEN: selamectine, milbemycine (doden van L1 t/m vroeg L4). Melarsomine dihydrochloride / Immiticide (doden van volwassen wormen (L5). Immiticide is verkrijgbaar bij Grovet (zie Links); levertijd 1-2 weken. AANVULLEND: Doxycycline 10mg/kg elke 12 uur gedurende 3 weken (bacteriële infectie in de longen en vermindering van vruchtbaarheid (!) van de wormen). Corticosteroïden (ontsteking). Diphenhydramine (allergische reacties); zie voor info Saunders Handbook of Vet. Drugs.
Chirurgie N.v.t.
Complementair Geen complementaire behandeling mogelijk.
Follow up Bij de (adulticide) behandeling van Heartworm disease moet ongeveer 6 maanden na de laatste melarsomine injectie de antigeen test negatief zijn; indien nodig kuur herhalen en wederom na 6 maanden antigeen test uitvoeren.
Links http://www.cliniciansbrief.com//article/canine-heartworm-infection
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3372948/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3372948/figure/F1/
http://www.bayerpetcare.nl/static/Vakantie_Poster_CVBD.pdf
http://www.grovet.com/
Medicijnprofielen Milbemax
Stronghold
Doxoral
Doxycycline
Doxyclin
Ronaxan
Novadox
Prednoral
Prednisolon
Opmerkingen Het klinisch beeld wordt veroorzaakt door volwassen wormen (L5) die zich vestigen en voortplanten (L1) in de arteria pulmonalis: locale ontsteking en verdikking van de arteriewand plus de wormen zelf veroorzaken obstructie van de circulatie, m.a.g. hypertensie en fibrosis. Mogelijk embolie door (wormresten en fibrine stolsels). Wormen kunnen belanden in rechter ventrikel / atrium en de functie van de tricuspidalis storen. Haemolyse, haemoglobulinaemie, haemoglobulinurie. Rechtzijdig hartfalen en/of linkszijdige (+ algemene) hypovolaemie en shock.

Disclaimer

EduVet (Vetined) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de ziekteprofielen. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze ziekteprofielen aan de hand van literatuur en gecontroleerd door specialisten kan EduVet (Vetined) geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de eventuele gevolgen van het handelen of juist nalaten van handelen op grond van informatie die via deze ziekteprofielen is verkregen.

Toelichting

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Het ziekteprofiel is nooit een vervanging van de dierenarts. Diagnose, behandeling en follow up dienen uitsluitend door of onder begeleiding van een dierenarts plaats te vinden.

In alle gevallen waarin verschillen / tegenstrijdigheden bestaan tussen de informatie / adviezen van de dierenarts en de informatie / adviezen in het ziekteprofiel is overleg met de dierenarts noodzakelijk.

Het ziekteprofiel kan geprint worden en vergezeld van een professionele toelichting (door de dierenarts) als hand-out worden meegegeven aan huisdierbezitters.

De informatie in de ziekteprofielen kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij verzoeken u (vermoedelijke) onvolkomenheden in een laboratoriumprofiel aan ons te melden: info@eduvet.nl

 

Handboek diergeneeskunde-1152x1000-1152x1000

Handboek Diergeneeskunde met Homeopathie bij Honden

Het nieuwe boek van Atjo Westerhuis, Diergeneeskunde Met Homeopathie voor Honden, is een gezamenlijk initiatief van het partnership.
Neem contact op

Artrose (osteoartritis) bij de hond

Atjo Westerhuis dierenarts in EduVet Dierenkliniek locatie Veenendaal. Laatste update: december 2023 Extra literatuur: Https://www.eduvet.nl/achterhandproblemen-bij-de-hond-en-homeopathie/ Https://www.eduvet.nl/voorste-kruisband-vkb-ruptuur-bij-de-hond/ Https://www.eduvet.nl/kreupele-voorpoot-bij-de-hond/   Artrose (osteoartritis) Artrose of osteoartritis is een

Lees verder »

Kennelhoest & Vaccinatie

Kennelhoest is een besmettelijke hoest bij honden. Het is mogelijk om honden te vaccineren tegen kennelhoest. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de vragen: wat is kennelhoest, hoe behandelen we kennelhoest, hoe voorkomen we kennelhoest, wel of niet vaccineren en welke vaccin kunnen we het beste toepassen?

Lees verder »