Second Opinions

In EduVet Veterinaire Kliniek doen wij second opinions. Waarom komen eigenaren, op eigen initiatief of op verwijzing, naar onze kliniek voor een second opinion bij hun huisdier? In onze kliniek bieden wij anderhalvelijns diergeneeskunde. Maar, wat betekent dat?

In de praktijk onderscheiden we eerste-, anderhalve- en tweedelijns diergeneeskunde.

In de eerste- en anderhalvelijns praktijk vinden we de allrounders, die, als eerste aanspreekpunt voor diergeneeskundige zorg, naar schatting driekwart van de zorgvraag kunnen invullen. Eerste en anderhalvelijns practici benaderen een patiënt vanuit kennis en ervaring op de diverse deelgebieden van het vak. Het verschil tussen beiden is, dat in de anderhalvelijns praktijk relatief meer ervaring, meer expertise en meer veterinaire vaardigheden aangeboden kunnen worden.

In de tweedelijn vinden we de specialisten; zij werken op de universiteit of in de (perifere) praktijk. Specialisten vullen, op verwijzing van de eerste- en anderhalvelijns praktijk, de rest van de zorgvraag in. Zij benaderen een patiënt vanuit kennis en ervaring op een enkel deelgebied van het vak.

Alle dierenartsen krijgen op de universiteit onderwijs in wetenschappelijke (‘evidence based’) diergeneeskunde. Omdat in de praktijk de zorgvraag veel groter is dan alleen met wetenschappelijke diergeneeskunde kan worden ingevuld maken practici bij meer dan driekwart van hun (be)handelingen gebruik van ervarings (‘empirical based’) diergeneeskunde. Daartoe behoren ook complementaire geneeswijzen zoals homeopathie, phytotherapie, manuele therapie en acupunctuur.

Belangrijk hierbij is, dat extra tijd en aandacht besteed wordt aan anamnese* en uitleg over de (be)handelingen. De eigenaar is cruciaal in het proces van diagnostiek en behandeling! Eigenaren moeten de tijd krijgen om hun verhaal te doen! Zij maken het huisdier voortdurend mee; voor dierenartsen is de aanwezigheid van het huisdier in hun kliniek een momentopname in een ongebruikelijke omgeving. Uitleg over (be)handelingen is belangrijk om eigenaren in staat te stellen met kennis van zaken mee te denken en mee te beslissen.

* anamnese = interview met de eigenaar aan het begin van het consult