Wormkuur? ‘Blind’ ontwormen of eerst een diagnose?

Atjo, Pauline, Fris en Eveline
Neem contact op

Routinematig ontwormen of eerst vaststellen of uw hond of kat wel besmet is? Beide kan, maar beter is om eerst een diagnose te stellen. Want misschien is ontworming (nog) niet nodig! De diagnose ‘wormbesmetting’ wordt gesteld door middel van ontlasting onderzoek. Tot nu stellen we de diagnose door het aantonen van wormeieren in de ontlasting onder een microscoop. Tegenwoordig kan een ‘biomarker’ in ontlasting de aanwezigheid van levende wormen in de darm van een huisdier aantonen.

Het microscopisch onderzoek naar wormeieren is pas betrouwbaar, als de juiste onderzoeksmethode wordt toegepast (CFS), als meerdere ontlasting monsters over 1-2 dagen worden onderzocht en als het onderzoek na 3-6 weken wordt herhaald. Nogal omslachtig. Bij onderzoek van slechts één monster is bovendien een negatieve uitslag (‘geen wormen’) onbetrouwbaar. Redenen waarom eigenaren, heel pragmatisch, routinematig ontwormen. De biomarker naar levende wormen is al zeer betrouwbaar bij onderzoek van slechts één ontlasting monster.

Als nadeel van de ‘biomarker’ kan gemeld worden, dat de biomarker alleen de aanwezigheid van rondwormen, zoals spoelwormen, haakwormen en zweepwormen aantoont en niet een eventuele aanwezigheid van lintwormen. Echter, in verreweg de meeste gevallen van wormbesmetting, zeker bij honden, is er sprake van een rondwormbesmetting. De biomarker toont wel ook een eventuele aanwezigheid van Giardia aan.

Lintwormbesmettingen komen vaker voor bij honden met een bijzonder consumptiegedrag (ongekeurd rauw vlees, prooidieren, kadavers etc.), bij honden die leven in een gebied met verhoogd risico op besmetting met bijv. de vossenlintworm of bij honden waarbij onvoldoende wordt gedaan aan vlooien en teken preventie en bestrijding.

Adviezen

Voor verreweg de meeste honden met ‘normaal’ consumptiegedrag, levend in een omgeving met ‘normale’ besmettingskansen, waarbij vlooien en tekenpreventie op orde is, wordt geadviseerd om 2-4 keer per jaar te testen met behulp van de biomarker of, indien gewenst, ‘blind’ te ontwormen. Voor de overige groep honden en katten, waarbij de kans op aanwezigheid van lintwormen (veel) groter is, luidt het (pragmatische) advies om minimaal 4 x per jaar ‘blind’ te ontwormen (inclusief tegen lintwormen).

Als wormen aangetoond worden in afwijkende of in normale ontlasting: altijd ontwormen. Als Giardia in afwijkende ontlasting wordt aangetoond: behandelen tegen Giardia. Als Giardia aangetoond wordt in normale ontlasting dan is behandelen tegen Giardia niet nodig! Er zijn ontwormingsmiddelen in de handel die ook tegen Giardia werken.

De ‘biomarker’, Idexx PetChek™ IP is te bestellen bij EduVet Veterinair Trainingscentrum.

Handboek diergeneeskunde-1152x1000-1152x1000

Handboek Diergeneeskunde met Homeopathie bij Honden

Het nieuwe boek van Atjo Westerhuis, Diergeneeskunde Met Homeopathie voor Honden, is een gezamenlijk initiatief van het partnership.
Eveline en Pauline
Neem contact op