Professionele Mindsets


Mindsets van onze veterinaire professionals

 

  1. Dierenartsen en paraveterinairen, moeten van dieren en van mensen houden; diergeneeskunde kan niet zonder empathie, aandacht en zorg voor dieren en hun eigenaren
  2. De anamnese* is cruciaal voor de diagnose en mag tijd kosten; eigenaren maken hun huisdier continu mee, voor de veterinaire professional is het consult een ‘momentopname’ * anamnese = interview met de eigenaar aan het begin van het consult
  3. De zorgvraag is veel groter dan wetenschappelijke diergeneeskunde kan invullen; integratie van ervarings diergeneeskunde levert veel extra kansen op

* anamnese = interview met de eigenaar aan het begin van het consult