Primaire epilepsie. Idiopathische epilepsie (ZP)

Inhoudsopgave

Veterinair directeur EduVet Veterinair Trainingscentrum

Lees de disclaimer en toelichting onderaan!

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie.

Extra waarschuwing voor de huisdierbezitter

Het ziekteprofiel is geen vervanging van de dierenarts! Het laat de huisdierbezitter met dierenarts en paraveterinair ‘meekijken’. De huisdierbezitter wordt dringend aangeraden niet zelfstandig te handelen op basis van het ziekteprofiel, maar uitsluitend in overleg en met toestemming van de behandelende dierenarts.

Diagnose Primaire epilepsie. Idiopathische epilepsie
Oorzaak Geen aanwijsbare oorzaak
Diersoort Hond
Categorie Neurologie (aandoeningen van het zenuwstelsel)
Anamnese Zie ‘Klinisch beeld’. Belangrijk: ernst, frequentie en duur van de insulten, symptomen tijdens de post-ictale fase en de gezondheid / het welzijn van de patiënt tijdens de insultvrije periodes. Aandacht voor aetiologische factoren (o.a. trauma, intoxicatie) en eventuele signalen die (vroege) voortekenen zijn van een insult.
Klinisch beeld Aanvalsgewijs krampen van met name de skeletmusculatuur, hijgen, speekselen, soms verlies van urine, soms ook van ontlasting en soms van gillen.
DBV MRI (uitsluiten van secundaire epilepsie), echografie (uitsluiten van flauwtes door hartfalen)
Laboratorium Minimaal: haematologie, biochemisch profiel (nier- en leverwaarden), glucose, ammoniak (of galzuren pre- en postprandriaal), Na, K, Ca. Gewenste bloedspiegels medicijnen: Fenobarbital 20-40 µg / ml, Kaliumbromide 0,1-1,6 mg/ml (i.c.m. Fenobarbital) 1-3 mg/ml (monotherapie), Fenytoïne 2 – 8 µg / ml (1 uur bloedafname vóór volgende gift)
Prognose Meestal niet te genezen, slechts afname van aantal en heftigheid van insulten, levenslange medicatie, regelmatig verhoging dosis noodzakelijk en kans op bijwerkingen van de medicatie.
Behandeling Medicamenteus
Medicamenteus 1. Fenobarbital, 2. Kaliumbromide, 3. Fenytoïne, 4. Diazepam (om insulten te couperen, niet als onderhoudstherapie)
Chirurgie n.v.t.
Complementair Mogelijkheden beperkt. Complementaire behandeling uitsluitend in overleg met en onder begeleiding van een dierenarts.
Follow up 2 weken (Fenobarbital, Fenytoïne) of op zijn vroegst 1 maand (Kaliumbromide) na start / aanpassing behandeling: bloedspiegel geneesmiddel en overige bloedwaarden (zie Laboratorium) controleren; daarna elke 6 – 12 maanden.
Links http://www.vetined.nl/news/44/show
Medicijnprofielen Phenoral
Fenobarbitaldrank
Epikal
Epitard
Diazepam
Stesolid
Opmerkingen Patiënten met clustering of status epilepticus moeten worden opgenomen totdat ze minimaal 24 uur geen insulten meer hebben gehad.

Disclaimer

EduVet (Vetined) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de ziekteprofielen. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze ziekteprofielen aan de hand van literatuur en gecontroleerd door specialisten kan EduVet (Vetined) geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de eventuele gevolgen van het handelen of juist nalaten van handelen op grond van informatie die via deze ziekteprofielen is verkregen.

Toelichting

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Het ziekteprofiel is nooit een vervanging van de dierenarts. Diagnose, behandeling en follow up dienen uitsluitend door of onder begeleiding van een dierenarts plaats te vinden.

In alle gevallen waarin verschillen / tegenstrijdigheden bestaan tussen de informatie / adviezen van de dierenarts en de informatie / adviezen in het ziekteprofiel is overleg met de dierenarts noodzakelijk.

Het ziekteprofiel kan geprint worden en vergezeld van een professionele toelichting (door de dierenarts) als hand-out worden meegegeven aan huisdierbezitters.

De informatie in de ziekteprofielen kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij verzoeken u (vermoedelijke) onvolkomenheden in een laboratoriumprofiel aan ons te melden: info@eduvet.nl

 

Handboek diergeneeskunde-1152x1000-1152x1000

Handboek diergeneeskunde met homeopathie bij honden

Het nieuwe boek van Atjo Westerhuis, Diergeneeskunde Met Homeopathie voor Honden, is eveneens een gezamenlijk initiatief van het partnership. Net als het tweedelige boek, ‘Beweging en Gezondheid bij de Hond’ met als subtitel ‘werken, sporten en recreëren’.
Neem contact op

Memo voor Fokkers van Honden

Atjo Westerhuis, dierenarts, EduVet Dierenkliniek, Veenendaal Laatste update: maart 2021 Samenvatting: De beknopte overzichtjes in deze ‘Memo voor fokkers van honden’ kunnen een geheugensteun zijn

Lees verder »

Bloedoor of othematoom

Atjo Westerhuis, dierenarts, EduVet Dierenkliniek, Veenendaal. Laatste update: januari 2021. Samenvatting: In de praktijk is de vraag van huisdiereigenaren naar de behandeling van een othematoom,

Lees verder »