Hypothyreoïdie (ZP)

Inhoudsopgave

Veterinair directeur EduVet Veterinair Trainingscentrum

Lees de disclaimer en toelichting onderaan!

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie.

Extra waarschuwing voor de huisdierbezitter

Het ziekteprofiel is geen vervanging van de dierenarts! Het laat de huisdierbezitter met dierenarts en paraveterinair ‘meekijken’. De huisdierbezitter wordt dringend aangeraden niet zelfstandig te handelen op basis van het ziekteprofiel, maar uitsluitend in overleg en met toestemming van de behandelende dierenarts.

Diagnose Hypothyreoïdie
Oorzaak Primaire hypothyreoïdie. Destructie van schildklierparenchym. Tekort aan schildklierhormoon. Afname metabole activiteit.
Diersoort Hond
Categorie Endocrinologie (hormonale problemen)
Anamnese Gewichtstoename,lethargie, lusteloosheid, zwakte en kouwelijkheid. Tevens diverse huidklachten i.h.b. symmetrische alopecia
Klinisch beeld Overgewicht, lethargie en huidklachten
DBV Echografie.
Laboratorium TT4, fT4 (d.m.v. dialyse!) en TSH. Eventueel aanvullend bloedonderzoek: haematologie, biochemisch profiel, cortisol en elektrolyten.
Prognose Goed
Behandeling Medicamenteus
Medicamenteus Levothyroxine 0,02 mg/kg elke 12 uur
Chirurgie n.v.t
Complementair Geen complementaire behandeling nodig / mogelijk
Follow up 4 weken na de start van de behandeling of na een dosiswijziging controle: evaluatie klinische respons en TT4 meting (4-6 uur na medicatie, bij 12-uurs medicatie). Als TT4 waarde op niveau is: elke 6 maanden controle TT4.
Links http://www.vetined.nl/news/35/show
Medicijnprofielen Forthyron
Thyroxal 200
L-thyroxine
Opmerkingen De diagnose wordt gesteld op basis van de combinatie van gegevens: ziektebeeld, bloedonderzoek en positieve respons op behandeling met schildklierhormoon substituut.

Disclaimer

EduVet (Vetined) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de ziekteprofielen. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze ziekteprofielen aan de hand van literatuur en gecontroleerd door specialisten kan EduVet (Vetined) geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de eventuele gevolgen van het handelen of juist nalaten van handelen op grond van informatie die via deze ziekteprofielen is verkregen.

Toelichting

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Het ziekteprofiel is nooit een vervanging van de dierenarts. Diagnose, behandeling en follow up dienen uitsluitend door of onder begeleiding van een dierenarts plaats te vinden.

In alle gevallen waarin verschillen / tegenstrijdigheden bestaan tussen de informatie / adviezen van de dierenarts en de informatie / adviezen in het ziekteprofiel is overleg met de dierenarts noodzakelijk.

Het ziekteprofiel kan geprint worden en vergezeld van een professionele toelichting (door de dierenarts) als hand-out worden meegegeven aan huisdierbezitters.

De informatie in de ziekteprofielen kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij verzoeken u (vermoedelijke) onvolkomenheden in een laboratoriumprofiel aan ons te melden: info@eduvet.nl

 

Handboek diergeneeskunde-1152x1000-1152x1000

Handboek diergeneeskunde met homeopathie bij honden

Het nieuwe boek van Atjo Westerhuis, Diergeneeskunde Met Homeopathie voor Honden, is eveneens een gezamenlijk initiatief van het partnership. Net als het tweedelige boek, ‘Beweging en Gezondheid bij de Hond’ met als subtitel ‘werken, sporten en recreëren’.
Neem contact op

Memo voor Fokkers van Honden

Atjo Westerhuis, dierenarts, EduVet Dierenkliniek, Veenendaal Laatste update: maart 2021 Samenvatting: De beknopte overzichtjes in deze ‘Memo voor fokkers van honden’ kunnen een geheugensteun zijn

Lees verder »

Bloedoor of othematoom

Atjo Westerhuis, dierenarts, EduVet Dierenkliniek, Veenendaal. Laatste update: januari 2021. Samenvatting: In de praktijk is de vraag van huisdiereigenaren naar de behandeling van een othematoom,

Lees verder »