Inhoudsopgave

Giardiasis. Giardia duodenalis. (ZP)

Lees de disclaimer en toelichting onderaan!

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie.

Extra waarschuwing voor de huisdierbezitter

Het ziekteprofiel is geen vervanging van de dierenarts! Het laat de huisdierbezitter met dierenarts en paraveterinair ‘meekijken’. De huisdierbezitter wordt dringend aangeraden niet zelfstandig te handelen op basis van het ziekteprofiel, maar uitsluitend in overleg en met toestemming van de behandelende dierenarts.

Diagnose Giardiasis. Giardia duodenalis.
Oorzaak Giardiasis is een protozoaire* infectieziekte (door Giardia duodenalis) die (vaak) zonder (asymptomatisch) of met klachten verloopt. Besmetting via besmet(te) water, voedsel en kleding.
Diersoort Hond
Categorie Protozoaire infectieziektes. Gastro-enterologie (maagdarm problemen)
Anamnese Zie Klinisch beeld
Klinisch beeld Diarree (vaak met bloed / slijm), malabsorptie (gestoorde voedselopname in de darm) en gewichtsverlies.
DBV N.v.t.
Laboratorium Faeces: flotatie (zinksulfaat) met centrifugeren (cystes) en Snap® Giardia Test voor hond en kat (antigeen). Om Giardia echt uit te sluiten is testen van minimaal 3 faecesmonsters binnen 1 week noodzakelijk. NB: Omdat geadviseerd wordt om asymptomatische infecties niet te behandelen, is de noodzaak van routinematige (halfjaarlijkse of jaarlijkse) controle van faeces van asymptomatische ‘dragers’ twijfelachtig.
Prognose Goed. Bij minder weerstand (jonge dieren) kunnen de klinisch klachten wat hardnekkiger zijn.
Behandeling Medicamenteus. Geadviseerd wordt om asymptomatische infecties niet te behandelen. Ook al omdat er geen (of vrijwel nooit) kans is op besmetting van de mens. Preventie: hygiëne, bijv. desinfectie van de omgeving, wassen van de patiënt.
Medicamenteus Metronidazol (i.h.b. indien tevens overgroei van Clostridium perfringens), dosering: 12-15 mg/kg per os, elke 12 uur, minimaal gedurende 5-7 dagen; het middel kan toxisch zijn bij hoge doses en/of langdurig gebruik! Fenbendazol (i.h.b. indien tevens wormen), dosering: 50 mg/kg per os, elke 24 uur, gedurende 5 (!) dagen. In hardnekkige gevallen beide therapieën (Metronidazol en Fenbendazol) combineren.
Chirurgie N.v.t.
Complementair Altijd eerst reguliere behandeling / preventie. Indien complementaire ondersteuning gewenst, dan alleen na(ast) reguliere diergeneeskunde en uitsluitend door / onder begeleiding van een dierenarts.
Follow up In het geval van klinische klachten halfjaarlijkse controle faeces. Zie kanttekening onder Behandeling
Links http://www.vetined.nl/news/66/show
http://www.idexx.nl/smallanimal/inhouse/snap/giardia.html
Medicijnprofielen Metrobac
Metronidazol
Metrazol
Panacur
Opmerkingen Honden en katten zijn meestal besmet met gastheer specifieke Giardia soorten; zelden is er sprake van een besmetting met een potentieel zoönotische Giardia variant.

Disclaimer

EduVet (Vetined) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de ziekteprofielen. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze ziekteprofielen aan de hand van literatuur en gecontroleerd door specialisten kan EduVet (Vetined) geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de eventuele gevolgen van het handelen of juist nalaten van handelen op grond van informatie die via deze ziekteprofielen is verkregen.

Toelichting

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Het ziekteprofiel is nooit een vervanging van de dierenarts. Diagnose, behandeling en follow up dienen uitsluitend door of onder begeleiding van een dierenarts plaats te vinden.

In alle gevallen waarin verschillen / tegenstrijdigheden bestaan tussen de informatie / adviezen van de dierenarts en de informatie / adviezen in het ziekteprofiel is overleg met de dierenarts noodzakelijk.

Het ziekteprofiel kan geprint worden en vergezeld van een professionele toelichting (door de dierenarts) als hand-out worden meegegeven aan huisdierbezitters.

De informatie in de ziekteprofielen kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij verzoeken u (vermoedelijke) onvolkomenheden in een laboratoriumprofiel aan ons te melden: info@eduvet.nl

 

Handboek diergeneeskunde-1152x1000-1152x1000

Handboek Diergeneeskunde met Homeopathie bij Honden

Het nieuwe boek van Atjo Westerhuis, Diergeneeskunde Met Homeopathie voor Honden, is een gezamenlijk initiatief van het partnership.
Neem contact op

Ongewoon urineverlies bij de hond

Atjo Westerhuis, dierenarts, EduVet Dierenkliniek, Veenendaal Laatste update: januari 2022 Samenvatting We hebben het over ongewoon urineverlies, als een hond onzindelijk is, in huis plast

Lees verder »