Feline Infectious Peritonitis. FIP (ZP)

Inhoudsopgave

Veterinair directeur EduVet Veterinair Trainingscentrum

Lees de disclaimer en toelichting onderaan!

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie.

Extra waarschuwing voor de huisdierbezitter

Het ziekteprofiel is geen vervanging van de dierenarts! Het laat de huisdierbezitter met dierenarts en paraveterinair ‘meekijken’. De huisdierbezitter wordt dringend aangeraden niet zelfstandig te handelen op basis van het ziekteprofiel, maar uitsluitend in overleg en met toestemming van de behandelende dierenarts.

Diagnose Feline Infectious Peritonitis. FIP
Oorzaak Het Feline Enteric Corona Virus (FECV) muteert soms in het Feline Infectious Peritonitis Virus (FIPV). Het ziektebeeld van FIP wordt veroorzaakt door een ‘ongepaste’ immuunrespons op het virus
Diersoort Kat
Categorie Infectieziektes. Virale infectieziektes.
Anamnese Zie Klinisch beeld
Klinisch beeld Algemeen: gebrek aan eetlust, gewichtsverlies, lethargie en fluctuerende koorts die niet reageert op antibiotica. Wijdverspreid heftige ontstekingsreacties van bloedvaten (vasculitis) die kunnen leiden tot vrij-vocht ophoping in de buik (dikke buik) en/of de borst (benauwdheid); we noemen dat natte FIP. Als de ontstekingsreactie (pyogranuloom) gelokaliseerd is in specifieke weefsel, zoals oog of nieren – in principe kan dat in bijna elk orgaan zijn, inclusief het zenuwstelsel – spreken we van droge FIP. Uiteindelijk worden meerdere organen aangetast en leidt de ziekte tot de dood.
DBV Röntgen, Echo
Laboratorium Diagnose wordt gesteld obv combinatie ziektebeeld/–verloop, gezamenlijke lab. resultaten en uitsluiten van andere ziektes. Aanwezigheid van antilichamen in het bloed (alleen) is niet diagnose bepalend voor FIP, afwezigheid van antilichamen (alleen) sluit FIP ook niet uit! Aantonen van antigeen (virus zelf) heeft geen diagnostische waarde; testen maken geen onderscheid tussen FIPV en FECV. Punctaat van vrij-vocht in buik en/of borst is (vaak, niet altijd) geel van kleur, heeft (vaak, niet altijd) dradentrekkende consistentie en bevat veel eiwit. Bloed: o.a. hyperglobulinaemie, hyperbilirubinaemie, lymfocytose. Necropsie inclusief biopsie (histopathologie) geldt als de meest betrouwbare diagnostiek. Twee nieuwe(re) testen: 1. Aantonen van het virus in macrofagen in buik/borst punctaat dmv immunofluorescentie. Als het virus wordt aangetoond is de diagnose vrij zeker; wordt het virus niet aangetoond, dan kan het nog steeds FIP zijn. 2. Aantonen van het gemuteerde virus (FIPV) in het bloed via PCR. Deze test lijkt veelbelovend.
Prognose De ziekte is progressief en uiteindelijk (vrijwel zonder uitzondering) fataal.
Behandeling Palliatief (TLC). Prednison (remming ‘ongepaste’ immuunrespons). Alles tijdelijk / weinig effectief. Preventie: Vaccin (Primucell® FIP van Pfizer): geen consensus over veiligheid en effectiviteit. Fokkerij: selectie op overall-disease resistance. Hygiëne: voorkomen / reduceren van FCoV besmetting. Detectie/verwijdering van chronische verspreiders van FECV (PCR). Minimalisering van stress!
Medicamenteus Prednison
Chirurgie N.v.t.
Complementair Geen complementaire behandeling mogelijk
Follow up Zie Behandeling
Links http://www.vetined.nl/news/67/show
http://www.winnfelinehealth.org/Pages/FIP_Web_2010.pdf
Medicijnprofielen Prednoral
Prednisolon
Opmerkingen Mutatie vindt vrijwel zeker plaats in de individuele kat. FECV leeft en vermenigvuldigt zich in de darmwandcellen en wordt uitgescheiden via de faeces. De FIPV mutant leeft en vermenigvuldigt zich in bloedcellen (monocyten) en weefselcellen (macrofagen), verspreid zich door het gehele lichaam en wordt zelden uitgescheiden via de faeces. Besmetting van FIP van kat op kat komt daarom niet voor of is op z’n minst zeer zeldzaam!

Disclaimer

EduVet (Vetined) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de ziekteprofielen. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze ziekteprofielen aan de hand van literatuur en gecontroleerd door specialisten kan EduVet (Vetined) geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de eventuele gevolgen van het handelen of juist nalaten van handelen op grond van informatie die via deze ziekteprofielen is verkregen.

Toelichting

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Het ziekteprofiel is nooit een vervanging van de dierenarts. Diagnose, behandeling en follow up dienen uitsluitend door of onder begeleiding van een dierenarts plaats te vinden.

In alle gevallen waarin verschillen / tegenstrijdigheden bestaan tussen de informatie / adviezen van de dierenarts en de informatie / adviezen in het ziekteprofiel is overleg met de dierenarts noodzakelijk.

Het ziekteprofiel kan geprint worden en vergezeld van een professionele toelichting (door de dierenarts) als hand-out worden meegegeven aan huisdierbezitters.

De informatie in de ziekteprofielen kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij verzoeken u (vermoedelijke) onvolkomenheden in een laboratoriumprofiel aan ons te melden: info@eduvet.nl

 

Handboek diergeneeskunde-1152x1000-1152x1000

Handboek diergeneeskunde met homeopathie bij honden

Het nieuwe boek van Atjo Westerhuis, Diergeneeskunde Met Homeopathie voor Honden, is eveneens een gezamenlijk initiatief van het partnership. Net als het tweedelige boek, ‘Beweging en Gezondheid bij de Hond’ met als subtitel ‘werken, sporten en recreëren’.
Neem contact op

Memo voor Fokkers van Honden

Atjo Westerhuis, dierenarts, EduVet Dierenkliniek, Veenendaal Laatste update: maart 2021 Samenvatting: De beknopte overzichtjes in deze ‘Memo voor fokkers van honden’ kunnen een geheugensteun zijn

Lees verder »

Bloedoor of othematoom

Atjo Westerhuis, dierenarts, EduVet Dierenkliniek, Veenendaal. Laatste update: januari 2021. Samenvatting: In de praktijk is de vraag van huisdiereigenaren naar de behandeling van een othematoom,

Lees verder »