Sport & Revalidatie

Atjo, Pauline, Fris en Eveline
Neem contact op

Aan het centrum is ook een de facto expert op het gebied van sportdier-geneeskunde, revalidatie en chiropractie bij honden verbonden. In deze ‘tak’ van de diergeneeskunde zijn niet alleen dierenartsen actief, maar o.a. ook fysiotherapeuten, manuele therapeuten, acupuncturisten, phyto-, homeo- en neuraal therapeuten en orthopedisten: voor een multidisciplinaire aanpak!

Voor alle honden is bewegen verreweg de belangrijkste activiteit in hun leven. Voldoende bewegen is voor alle honden zelfs noodzakelijk voor een goede fysieke en mentale gezondheid. Andersom is fysieke en mentale gezondheid noodzakelijk om probleemloos te kunnen werken, sporten of recreëren.

Ook gewone huishonden hebben ruim voldoende beweging nodig, om beter te groeien, om meer plezier in hun leven te hebben en om tot op hoge leeftijd fit te blijven. Bovendien, niet geheel onbelangrijk, heeft bewegen met zijn of haar hond ook een zeer gunstig effect op welzijn en gezondheid van de eigenaar zelf.

Er zijn verschillende vormen en niveaus van actief zijn voor/met honden. Op dit moment tellen we meer dan twintig vormen van werken, sporten of recreëren. Het niveau kan varieren, van zeer langdurige inspanning (endurance, bv. sledehondensport) tot kortdurende explosieve inspanning (sprint, bv. windhondenrennen) en alle niveaus daar tussenin (intermediate, bv. agility); van topsport tot en met recreëren met de huishond.

Binnen de universitaire diergeneeskunde in Nederland is de specialisatie ‘sportdiergeneeskunde en revalidatie’ bij honden nog steeds een sterk onderbelicht vakgebied; een aantal praktiserende dierenartsen hebben dit inmiddels wel opgepikt. In de USA heeft dit vakgebied in de afgelopen decennia al een serieuze plek ingenomen op alle niveau’s in de veterinaire mainstream.

Als reactie op het feit, dat dierenartsen hun scoop beperkten (en veelal nog steeds beperken) tot de universitaire diergeneeskunde ontstonden daardoor twee stromingen:

Praktiserende dierenartsen en zorgverleners uit andere, non-veterinaire professionele zorgdisciplines gingen en gaan nog steeds op grotere schaal de uitdaging aan om alternatieve zorgmogelijkheden via systematische empirie in hun praktijk verder door te ontwikkelen. Inmiddels hebben dierfysiotherapie en diverse manuele therapieën voor dieren, waaronder orthomanuele therapie en chiropractie, zich op grote schaal in de praktijk bewezen. We zouden niet meer zonder kunnen!

Praktiserende dierenartsen en zorgverleners uit andere, non-veterinaire professionele zorgdisciplines gingen en gaan zich eveneens meer en meer verdiepen in o.a. ‘oude geneeswijzen’, op zoek naar mogelijke aanvullende kansen voor hun patiënten. Deze hebben niet zonder reden ruim 200 jaar (bv. homeopathie) of zelfs duizenden jaren (bv. phytotherapie en acupunctuur) ‘overleefd’. Net als van kunst en religie, moeten we ook het erfgoed van wetenschap niet negeren, maar ervan leren.

Er is een ‘schreeuw’ naar een multidisciplinaire benadering van de diergezondheidszorg, met name ook op het gebied van ‘sportdiergeneeskunde en revalidatie’ en een professionele afstemming, in ieder geval minstens op patiëntniveau, tussen de verschillende dierzorgdisciplines onderling.

Binnen het centrum beschikken wij op dit vakgebied over de volgende experts:

Dierenarts Ronald Mouwen, verbonden aan het EduVet Plusteam, DogFit en DAP Mouwen, Dwingeloo; met de facto expertise sportdiergeneeskunde, revalidatie en chiropractie

Dierenarts Kim Avermaete, verbonden aan Prins Petfoods R&D, Veenendaal; met de facto expertise (sport) voeding en voedingssupplementen voor honden (en katten). Bereikbaar via het Prins Care Team (0 318 524 245 (2) of careteam@prinspetfoods.nl

Dierenarts Atjo Westerhuis, verbonden aan het EduVet Basisteam, Veenendaal; met expertise veterinaire homeopathie in het bijzonder voor honden.

Handboek diergeneeskunde-1152x1000-1152x1000

Handboek Diergeneeskunde met Homeopathie bij Honden

Het nieuwe boek van Atjo Westerhuis, Diergeneeskunde Met Homeopathie voor Honden, is een gezamenlijk initiatief van het partnership.
Eveline en Pauline
Neem contact op