Inhoudsopgave

Antivries vergiftiging. Ethyleenglycol vergiftiging. Hypocalcaemie.

Lees de disclaimer en toelichting onderaan!

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie.

Extra waarschuwing voor de huisdierbezitter

Het ziekteprofiel is geen vervanging van de dierenarts! Het laat de huisdierbezitter met dierenarts en paraveterinair ‘meekijken’. De huisdierbezitter wordt dringend aangeraden niet zelfstandig te handelen op basis van het ziekteprofiel, maar uitsluitend in overleg en met toestemming van de behandelende dierenarts.

Diagnose Antivries vergiftiging. Ethyleenglycol vergiftiging. Hypocalcaemie.
Oorzaak Ethyleenglycol. Bij de hond is de dodelijke dosis van onverdund antivries (95-97%) 4,4-6,6 ml/kg (lichaamsgewicht); bij de kat, die veel gevoeliger is voor vergiftiging, slechts 1,4 ml/kg.
Diersoort Hond. Kat
Categorie Intoxicaties
Anamnese Als er zekerheid is, maar ook als er een (sterk) vermoeden is dat een hond of kat onverdund antivries met ethyleenglycol gedronken heeft moeten we DIRECT ingrijpen. De eerste verschijnselen (kunnen) zijn braken, neurologische verschijnselen (o.a. dronkemansgang) en pu/pd (polyurie / polydipsie = veel plassen / veel drinken). Zie verder Klinisch beeld.
Klinisch beeld Symptomen kunnen wisselen. Soms treden de gebruikelijke symptomen niet op of manifesteren deze zich in ongebruikelijke volgorde. De dood kan plotseling optreden in elk fase van het ziekteproces. 0,5(of minder)-12 uur NA INNAME: Braken, neurologische verschijnselen (o.a. dronkemansgang), pu/pd (isosthenurie). 6-12 uur NA INNAME: Neurologische symptomen (ataxie, depressie, beven) verergeren als gevolg van metabole acidose. 12-24 uur NA INNAME: Tachypneu (versnelde ademhaling). Tachycardie (verhoogde hartslagfrequentie). Longoedeem (vochtophoping in longweefsel). Ernstige depressie en epileptische insulten kunnen optreden. 24 – 72 uur NA INNAME: Uraemie (toename ureum in bloed), depressie, anorexie (gebrek aan eetlust), braken, buikpijn, verminderde tot geen urineproductie, nierfalen.
DBV N.v.t.
Laboratorium De diagnose wordt gesteld op basis van anamnese, klinisch beeld en laboratorium onderzoek. WOODSE LAMP: fluorescentie van urine (tot 6 uur na inname), braaksel, snuit en/of poten. URINE: Sg = 1.010 g/ml (isosthenurie), glucose en calciumoxalaat kristallen (6 uur na inname). BLOED: Glucose en kalium verhoogd, pH en calcium verlaagd, ureum en kreatinine verhoogd (pas na circa 12 uur na inname). Toename anion gap (meer dan 25 mEq/L) of osmolar gap (meer dan 20mOsm/kg).
Prognose Afhankelijk van de hoeveelheid ingenomen ethyleenglycol, het tijdstip van de (juiste) behandeling na inname en diersoort. Goed indien behandeling < 8 uur na inname. Bij nierfalen matig tot slecht.
Behandeling Bij de geringste twijfel altijd behandelen. Zo snel mogelijk na zekerheid of (sterk) vermoeden van inname en/of eerste verschijnselen: braken, dronkemansgang en pu/pd. Voor eerste zelf hulp thuis en behandeling door de dierenarts zie Links.
Medicamenteus HOND EN KAT: Ethanol, 7%-ige oplossing: 8,6 ml/kg ineens, iv (via de ader); daarna als onderhoud 100-200 mg/kg/uur als onderhoudsinfuus. OF HOND: Ethanol, 20%-ige oplossing (‘home-made’): 5,5 ml/kg iv (via de ader), 5 behandelingen met tussentijd van 4 uur; daarna 4 behandelingen met tussentijd van 6 uur. KAT: Ethanol, 20%-ige oplossing (‘home-made’): 5,0 ml/kg iv (via de ader), 5 behandelingen met tussentijd van 6 uur; daarna 4 behandelingen met tussentijd van 8 uur.
Chirurgie N.v.t.
Complementair Geen complementaire behandeling mogelijk.
Follow up Met nadruk op controle van de nierfuncties. Altijd op advies en met begeleiding van de dierenarts.
Links http://www.vetined.nl/news/87/show
Medicijnprofielen
Opmerkingen Voor de behandeling is het noodzakelijk om het gehele artikel te lezen (zie Links)

Disclaimer

EduVet (Vetined) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de ziekteprofielen. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze ziekteprofielen aan de hand van literatuur en gecontroleerd door specialisten kan EduVet (Vetined) geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de eventuele gevolgen van het handelen of juist nalaten van handelen op grond van informatie die via deze ziekteprofielen is verkregen.

Toelichting

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Het ziekteprofiel is nooit een vervanging van de dierenarts. Diagnose, behandeling en follow up dienen uitsluitend door of onder begeleiding van een dierenarts plaats te vinden.

In alle gevallen waarin verschillen / tegenstrijdigheden bestaan tussen de informatie / adviezen van de dierenarts en de informatie / adviezen in het ziekteprofiel is overleg met de dierenarts noodzakelijk.

Het ziekteprofiel kan geprint worden en vergezeld van een professionele toelichting (door de dierenarts) als hand-out worden meegegeven aan huisdierbezitters.

De informatie in de ziekteprofielen kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij verzoeken u (vermoedelijke) onvolkomenheden in een laboratoriumprofiel aan ons te melden: info@eduvet.nl

 

Handboek diergeneeskunde-1152x1000-1152x1000

Handboek Diergeneeskunde met Homeopathie bij Honden

Het nieuwe boek van Atjo Westerhuis, Diergeneeskunde Met Homeopathie voor Honden, is een gezamenlijk initiatief van het partnership.
Neem contact op

Ongewoon urineverlies bij de hond

Atjo Westerhuis, dierenarts, EduVet Dierenkliniek, Veenendaal Laatste update: januari 2022 Samenvatting We hebben het over ongewoon urineverlies, als een hond onzindelijk is, in huis plast

Lees verder »