Trainingsprogramma voor Jonge Dierenartsen in de Gezelschapsdieren Praktijk

Informatie

Titel Klaar voor de Praktijk
Doelgroep Jonge dierenartsen | Dierenartsen i.o.
Docent Diverse docenten
Lesvorm Klassikaal en E-learning
Tijdspad 6 modules; 1 klassikale module per 5-6 weken
Run 2 Start vanaf juni 2019

 

Meer lezen over Klaar voor de Praktijk?  Klik hier voor de brochure en programma

Aanleiding voor het opzetten van een trainingsprogramma voor bijna en pas afgestudeerde dierenartsen is, dat in de praktijk the hit the ground running bij hun overstap van Faculteit naar Praktijk te vaak moeizaam verloopt met als gevolg vroegtijdige beëindiging van een veelbelovende praktijkcarrière.

Schrijf u hier in:

Hieronder vindt u meer informatie over het trainingsprogramma.

Van universiteit-diergeneeskunde naar praktijk-diergeneeskunde

Bij hun overstap van Faculteit naar Praktijk komen jonge dierenartsen vanuit de beschermde omgeving van uitsluitend ‘universiteit-diergeneeskunde’, onvoldoende voorbereid, in de competitieve realiteit van de ‘praktijkdiergeneeskunde’ met andere, nieuwe vaardigheden.

In de praktijk draait het om communicatieve en uiteenlopende veterinair praktische vaardigheden, om klant beleving en klant compliance, om diergeneeskunde op maat, die bepaald wordt door de mogelijkheden en beperkingen in de praktijk waarin de jonge dierenarts werkzaam zal zijn of is en door de financiële draagkracht van de eigenaar. En, last-but-not-least, gaat het vandaag de dag om goed ondernemerschap!

Focus op de realiteit van de praktijk

Wij realiseren ons dat er op dit moment binnen dit thema in ons land al projecten lopen. Niettemin denken wij dat er behoefte is aan en dus ruimte voor een trainingsprogramma met een andere invalshoek. Uitgangspunt daarbij is om de werkelijke oorzaken van demotivatie bij de bijna en pas afgestudeerde jongedierenartsen vóór respectievelijk ná hun overstap van Faculteit naar Praktijk te benoemen en aan te pakken.
Dat zijn de (vele) uiteenlopende ‘kleine’ kwesties, die met (soms grote) regelmaat en bij herhaling voorkomen in het dagelijkse reilen en zeilen van de praktijk. Uiteindelijk is de optelsom daarvan: verwarring, deceptie en uitputting. De focus van het trainingsprogramma Klaar voor de Praktijk is daarom gericht op de realiteit van de praktijk. Het educatieteam bestaat uit ervaren en succesvolle veldwerkers, die goed bekend zijn met de veterinaire praktijk. De trainers zijn, naast externe non-veterinaire experts (zoals financiële en bedrijfsexperts), vooral ervaren practici die zich al bewezen hebben, vakinhoudelijk en als ondernemer. Bij thema’s die zich daar goed voor lenen, zetten we tandem-docenten in.

Extra coaching naast het trainingsprogramma

De dierenartsen in het Klaar voor de Praktijk trainers-team zijn in principe collega’s die minimaal 10 jaar ervaring hebben in de praktijk voor gezelschapsdieren. Gedurende de looptijd (7 maanden) van het Klaar voor de Praktijk Trainingsprogramma zijn deze collega’s ook naast het trainingsprogramma beschikbaar voor individuele coaching op afstand (via telefoon, e-mail en/of WhatsApp-groep). De beschikbaarheid van deze laagdrempelige quickly available consultation moments zijn van groot belang voor de (vele) uiteenlopende ‘kleine’ kwesties in het dagelijkse reilen en zeilen van de praktijk, die niet aan de orde gekomen zijn tijdens het trainingsprogramma.

Didactische opzet van het trainingsprogramma

Basis van de didactische opzet van het Klaar voor de Praktijk Trainingsrogramma is blended learning. Het trainingsprogramma heeft een looptijd van 7 maanden en bestaat uit 6 modules. Een module bestaat uit een ééndaagse workshop, die elke 6 weken gehouden wordt in het EduVet Veterinair Trainingscentrum in Veenendaal, met vóóraf huiswerk: e-learning, praktijk opdracht en toets. De e-learning geeft een introductie in de thema’s van de betreffende module. De praktijk opdracht en de toets zijn bedoeld om praktijkervaringen te verzamelen en obstakels te herkennen, en die met elkaar te delen tijdens de workshops. De workshops worden opgebouwd met de resultaten vanuit de praktijk opdracht en de toets.

Vóór module 1 krijgen alle deelnemers een e-learning over DISC (zie pagina 8) toegestuurd. In deze e-learning zijn ook vragen ingebouwd, die beantwoord moeten worden om de e-learning te kunnen voltooien. Vóór de modules 2-5 is de toets een meting van kennis en visies over de informatie van de voorgaande module en vóór workshop 6 zal opnieuw een toets gedaan worden over kennis en visies naar aanleiding van onderwerpen die gedurende de afgelopen vijf modules aan de orde zijn gekomen.

Extra cursussen / trainingen

Daarnaast worden extra ééndaagse cursussen / trainingen  georganiseerd voor verdieping en/of verbreding  van de informatie die aangeboden wordt tijdens het trainingsprogramma en/of voor de ontwikkeling van veterinair praktische vaardigheden; deze cursussen / trainingen zijn ook toegankelijk voor deelnemers die (nog) niet aan het Klaar voor de Praktijk Trainingsprogramma hebben meegedaan.