Lees de disclaimer en toelichting onderaan!

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie.

Extra waarschuwing voor de huisdierbezitter

Het ziekteprofiel is geen vervanging van de dierenarts! Het laat de huisdierbezitter met dierenarts en paraveterinair ‘meekijken’. De huisdierbezitter wordt dringend aangeraden niet zelfstandig te handelen op basis van het ziekteprofiel, maar uitsluitend in overleg en met toestemming van de behandelende dierenarts.

Diagnose Ziekte van Cushing. Hyperadrenocorticisme. Hypercortisisme
Oorzaak Langdurige toediening van (extra) corticosteroïden (Iatrogene C. of IaC). Adenoom in de hypofyse (hypofyse afh. C. of HAC). Adenoom of adenocarcinoom in de bijnier (bijnier afh. C. of BAC)
Diersoort Hond
Categorie Endocrinologie (hormonale problemen)
Anamnese Zie Klinisch beeld
Klinisch beeld Gewichtstoename, atrofie van huid en spieren, polydipsie / polyurie, polyfagie (veel eten), ‘opgezette’ hangbuik, rusteloosheid, veel hijgen. Lethargie (algehele futloosheid). Kaalheid (symmetrisch), dunne huid, hyperpigmentatie. Wat uitpuilende ogen, paniekerige blik Anoestrus, atrofie van de testikels.
DBV Röntgenologie: buik (vergrote lever, overvolle blaas, tumor bijnier), borst (kalkneerslag in bronchiën / interstitium, metastases), huid (calcinosis cutis) en bot (osteopenie of minder botdichtheid). Echo: bijnieren. CT en MRI: bijnieren en hypofyse.
Laboratorium HDDST (zie link en opmerkingen). Bloed: neutrofilie (zonder linksverschuiving), lymfo- en eosinopenie (‘stress leukogram’). AF65 verhoogd. ALT, cholesterol, glucose en galzuren kunnen ook verhoogd zijn; ureum en phosphor kunnen verlaagd zijn. Urine: s.g. verlaagd (< 1.010).
Prognose IaC: matig, vaak niet mogelijk therapie te staken. HAC redelijk tot goed. BAC redelijk tot slecht.
Behandeling Medicamenteus, chirurgisch
Medicamenteus Trilostane
Chirurgie Indicatie en uitvoering door specialist. Hypofysectomie afhankelijk van grootte vd tumor, leeftijd vd patiënt, kans op compressie van de hersenen
Complementair Geen complementaire behandeling mogelijk
Follow up Klinische symptomen onder controle: Medicatie ongewijzigd vervolgen. ACTH stimulatie test op 30 dagen en als het goed gaat op 90 dagen; dan elke 90-120 dagen of (eerder) als klinische klachten daartoe aanleiding geven.
Links http://www.vetined.nl/news/46/show
Medicijnprofielen Vetoryl
Dexoral
Dexamethason
Opmerkingen Klinisch beeld en HDDST samen zijn diagnose bepalend. Interpretatie van de resultaten van de HDDST: c/k ratio in urinemonsters 1 en 2: > 10 = ziekte van Cushing; c/k ratio in urinemonster 3: daling > 50% = hypofysetumor, daling < 50% = hypofyse- of bijnierschorstumor.

Disclaimer

EduVet (Vetined) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de ziekteprofielen. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze ziekteprofielen aan de hand van literatuur en gecontroleerd door specialisten kan EduVet (Vetined) geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de eventuele gevolgen van het handelen of juist nalaten van handelen op grond van informatie die via deze ziekteprofielen is verkregen.

Toelichting

Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Het ziekteprofiel is nooit een vervanging van de dierenarts. Diagnose, behandeling en follow up dienen uitsluitend door of onder begeleiding van een dierenarts plaats te vinden.

In alle gevallen waarin verschillen / tegenstrijdigheden bestaan tussen de informatie / adviezen van de dierenarts en de informatie / adviezen in het ziekteprofiel is overleg met de dierenarts noodzakelijk.

Het ziekteprofiel kan geprint worden en vergezeld van een professionele toelichting (door de dierenarts) als hand-out worden meegegeven aan huisdierbezitters.

De informatie in de ziekteprofielen kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij verzoeken u (vermoedelijke) onvolkomenheden in een laboratoriumprofiel aan ons te melden: info@eduvet.nl

 

Gerelateerde items

Hyperactiviteit, Overactiviteit,Hyperkinesie, ADHD bij de hond?

De hyperactieve hond Atjo Westerhuis [1], Sara Bastiaens [2] In de praktijk zien we regelmatig honden, die hyperactief zijn; in extreme gevallen kan dit leiden tot serieus probleemgedrag. Al gauw krijgen deze honden het etiket ‘ADHD’ opgeplakt. In de meeste gevallen is hyperactiviteit te herleiden naar raspredispositie, conditionering van ‘verkeerd’ gedrag en gebrek aan afleiding,…

Lees meer

Cornona bij honden en katten > Covid-19

Het corona-virus (Covid-19) is tot nu toe aangetoond bij een 17-jarig hondje in Hongkong en een kat van onbekende leeftijd in België. Of er nog veel meer honden en katten besmet zijn weten we (nog) niet: we hebben al een groot tekort aan testen voor mensen, dus huisdieren worden in principe niet getest. Of een…

Lees meer

Vergiftiging door zwemmen

Honden die op warme dagen in de zomer zwemmen in stilstaand water met een watertemperatuur van 20-30 gr. Celsius hebben kans om een dodelijke vergiftiging op te lopen. Het verloop kan snel zijn, soms binnen 1 uur na de (fatale) zwempartij! Behandelingen komen in de meeste gevallen te laat of hebben onvoldoende effect. Omdat honden…

Lees meer

Orale zenuwblocks bij hond en kat

Dierenarts Brett Beckman heeft een instructiefilm gemaakt voor het plaatsen van regionale zenuwblocks bij mondchirurgie bij hond en kat. Als introductie legt Beckman uit dat de voordelen van deze werkwijze zijn: 1. Het locaal anaestheticum zal bij locale anaesthesie rond / van de zenuw die het te behandelen gebied innerveert veel beter infiltreren en werken in het gezonde…

Lees meer

Is chippen verplicht?

Voor een betrouwbare identificatie van een huisdier brengen wij onderhuids een chip in. Het chipnummer en de gegevens van de eigenaar of houder van het huisdier worden geregistreerd in een centrale databank. Wat betreft onze huisdieren is in ieder geval het voor hond, kat en fret verplicht om te zijn voorzien van een chip als…

Lees meer

Paracetamol waarom niet?

Paracetamol zou weliswaar in principe aan een hond toegediend kunnen worden, maar veel beter is het om dat toch niet te doen. Bij de kat is paracetamol verboden! We geven een toelichting: Paracetamol, synoniem acetaminophen (USA), kan weliswaar – mits in de juiste dosering – toegepast worden als pijnstiller bij de hond. Maar dierenartsen zijn…

Lees meer

Titeren bij de hond

Inleiding De vraag naar bepaling van antistoffen in het bloed tegen ziektes die deel uitmaken van het gebruikelijke vaccinatiepakket voor een hond in Nederland neemt toe. De gedachte daarachter is dat vaccinatie schadelijk zou (kunnen) zijn en er dus alleen gevaccineerd moet worden als blijkt uit bloedonderzoek dat er onvoldoende bescherming is. Een nieuwe term…

Lees meer

Plaagalg vergiftiging

Lees de disclaimer en toelichting onderaan! Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Extra waarschuwing voor de huisdierbezitter Het ziekteprofiel is geen vervanging van de dierenarts! Het laat de huisdierbezitter met dierenarts en paraveterinair ‘meekijken’. De huisdierbezitter wordt dringend aangeraden niet…

Lees meer

Vuurwerkstress bij hond en kat

Onze huisdieren in de stress!? In veel gevallen is het zelfs nodig dat huisdieren daarvoor medicijnen slikken! Eigenlijk te gek voor woorden. Er zijn gelukkig ook honden en katten die zich niet zo veel aantrekken van deze ‘gedragsafwijking’ van mensen. In die gevallen moeten we natuurlijk niet toch gaan behandelen ‘voor de zekerheid’ of ‘omdat iedereen dat…

Lees meer