Inleiding
Andere termen voor reisziekte of `motion sickness’ zijn: wagenziekte, zeeziekte, of luchtziekte. De ziekteverschijnselen worden veroorzaakt door bewegingen die ongewoon zijn voor de evenwichtsorganen. Het is vooral terug te voeren op psychische factoren dat reisziekte niet bij iedere hond voorkomt. Daarnaast zal ook de algemene conditie van betekenis zijn, en niet te vergeten het rijgedrag van de baas, de woeligheid van de baren en de frisheid van de omgevingslucht.

Geef in elk geval ongeveer een uur vóór de reis een kleine maaltijd. Het maagdarmkanaal mag niet leeg, maar ook niet te vol zijn.

De ziekteverschijnselen zijn: lusteloosheid, gapen, verhoogde speekselvloed, kwijlen dus, vaak slikken en braken.

Bij de hond die onrustig is in de auto en hijgend, piepend, jankend of blaffend heen en weer vliegt, maar niet kwijlt en/of braakt, kunnen we dus eigenlijk niet van reisziekte spreken. De behandeling van `reiszenuwen’ wordt hier wel besproken, maar wijkt dus af van die van de echte reisziekte.

De grote voordelen van de homeopathische reisziekte behandeling zijn, dat er geen bijwerkingen optreden, zoals de versuffende werking van reguliere middelen (o.a. primatour, dat voor mensen bestemd is), en dat genezing mogelijk is. In feite kiezen we dus altijd voor een homeopathische behandeling.

Homeopathie
Borax veneta D3
Grote angst voor plotselinge, harde geluiden (onweer en vuurwerk bijvoorbeeld). De wagenziekte treedt vooral in heuvelachtig gebied op, tijdens de neergaande beweging. Echt een middel dus voor motion sickness.

Cocculus indicus D4
Geveld door grote angst en wanhoop ligt de reiszieke Cocculus patiënt erbij als een `dweil’. Hij moet stil blijven liggen, het liefst op de bodem van de auto. Hij wil absoluut niets eten, maar dat is bij reisziekte heel gebruikelijk. Hoewel de hond bijna apathisch is, zal hij geïrriteerd reageren als hij bijvoorbeeld wordt gedwongen om op een andere plek in de auto te gaan liggen. In enkele gevallen is er verlies van urine of ontlasting. Ook een verhoogde winderigheid kan opvallen. En natuurlijk kwijlen en braken. Na de reis herstelt een Cocculus patiënt maar langzaam. Ook dit is echt een middel voor motion sickness.

Hyoscyamus niger D30
Altijd nerveus, hysterisch gedrag en angstplasjes. Bij dit middel is er sprake van genoemd gedrag ook als de hond niet in een auto zit. Het past bij het type hond. Hier spelen reiszenuwen een grote rol, maar we zien toch ook echt het beeld van motion sickness.

Nux vomica D30
Rusteloosheid, vliegt van de ene naar de andere kant en reageert op alles. De Nux vomica braakt meestal niet! Ook hier zien we de gedragsverschijnselen eveneens onder andere omstandigheden dan in de auto. Dit is echt een middel voor reiszenuwen: stress, onrust, paniek.

Passiflora incarnata OER
Als de hond niet kwijlt en braakt, maar uitsluitend rusteloos is, kan Passiflora incarnata een kalmerende werking hebben, zonder dat het dier suffig wordt. Dit is niet een homeopathisch middel, maar een kalmerende kruidentinctuur. Het middel werkt het beste als we het beginnen te geven op een moment waarop de hond (nog) niet opgewonden is. Dat betekent 1 – 2 dagen voor de reis beginnen. Het is dus ook een middel tegen reiszenuwen en kan ingezet worden als we niet in staat zijn om het best passende homeopathische middel te vinden.

Petroleum D6, D30
Ook bij Petroleum zijn de reisziekte klachten voor een belangrijk deel te wijten aan nervositeit. De hond is niet apathisch zoals de Cocculus hond en ook niet onrustig. Het meest typische bij de Petroleum patiënt is dat hij weliswaar misselijk is (kwijlen en braken), maar dat hij wel eetlust heeft en dat eten de klachten verbetert. De Petroleum hond moet dus zeker niet nuchter aan een autorit beginnen. Er wordt verondersteld dat de Petroleum hond reisziek wordt onder invloed van benzinelucht. Op basis van de regels over gelijkenis en werkingsomkeer, die aan de basis van de homeopathie liggen, is die veronderstelling niet onwaarschijnlijk. Twee kenmerkende symptomen kunnen de keuze van Petroleum nog eens extra hard maken: ten eerste een droge, kale, kloverige huid op de overgang van huid naar slijmvlies (zoals rond mond, ogen en anus), en ten tweede een verergering van de huidklachten in de winter. Dat laatste is typisch, want veel huidklachten bij de hond verbeteren in de winter en verergeren juist in de zomer.

Tabacum D6
Reisziekte die waarschijnlijk verergert door tabakslucht (niet roken in de auto!). Kenmerk van de Tabacum patiënt (vergelijk met Cocculus) is dat hij ijskoud aanvoelt. De hond blijft stil liggen. Warmte verergert: dus ventileren – frisse lucht geeft onmiddellijk een verbetering van de klachten.

Prodier Reisziekte VSM
Als we er met een enkelvoudige geneesmiddeldiagnose niet uitkomen, nemen we onze toevlucht tot een complexmiddel, zoals Prodier Reisziekte van VSM. In dit complexmiddel zitten naast de antibraakmiddelen Ipecacuanha en Apomorphinum muriaticum de belangrijkste wagenziektemiddelen: Cocculus indicus, Petroleum en Tabacum.

Algemeen behandelvoorschrift

OER, 3 x daags 5 – 20 druppels (afhankelijk van de grote van de hond),

D4 – D6 Een half uur vóór de reis 1 dosis, daarna ieder uur of iedere 2 uren 1 dosis. Maximaal 3 keer geven. Beter is 3 x daags 1 dosis te geven, te beginnen 1 – 2 weken voorafgaand aan de geplande reis; maximaal 6 – 8 weken geven. Als de hond in die periode 5 ritten klachtenvrij is, kan de medicatie in de regel gestaakt worden. De hond zal dan meestal blijvend klachtenvrij zijn.

D30 1 x daags 2 granules gedurende 6 – 8 weken.

 

Deze cliënten hand-out is bedoeld als ondersteuning van het consult door de dierenarts. De tekst gaat ervan uit dat uw huisdier al door de dierenarts is gezien. De adviezen in de hand-out gelden alleen voor dieren bij wie de diagnose is gesteld. De informatie dient niet als vervanging van een consult door de dierenarts!
Bedenk bij het lezen dat de gezondheidssituatie van uw huisdier anders kan zijn dan in de teksten wordt beschreven.
Verder worden al onze hand-outs vervaardigd aan de hand van niet alleen wetenschappelijke literatuur, maar ook van onze eigen inzichten op grond van persoonlijke ervaringen. Daarom kan de informatie voor een deel afwijken van de gangbare literatuur.

Gerelateerde items

Voeding jonge hond

Inleiding Tijdens de groei van een hond verdient de voeding extra aandacht. Voeding speelt namelijk een belangrijke rol bij het voorkomen van orthopedische problemen. Bij orthopedische problemen denken we o.a. aan heupdysplasie (HD), elleboogdysplasie (ED) en osteochondrosis dissecans (OCD). We kunnen echter niet alle problemen met alleen voeding voorkomen. Erfelijke aanleg speelt eveneens een zeer…

Lees meer

Verlatingsangst

Inleiding Verlatingsangst komt regelmatig voor bij honden. In de Engelse literatuur gebruiken we de vakterm separation anxiety. Honden met verlatingsangst kunnen, wanneer ze alleen gelaten worden, gaan blaffen, onzindelijk zijn of vernielzuchtig worden. Soms alle drie. Dat het vervelend is, hoeven wij u niet uit te leggen. De gedragsproblemen kunnen variëren van kortstondig en gering,…

Lees meer

Thrombo-embolie bij de kat

Diagnose Thrombo-embolie. TE. (Feline) Aortic Thromboembolism. (F)ATE In 90% van de gevallen van thrombo-embolie treedt er een verstopping op van de grote slagader (arteria iliaca) van (meestal) één of beide achterpoten – ter hoogte van de (af)splitsing van de aorta – als gevolg van een bloedstolsel (thrombus) afkomstig vanuit het linker atrium (hartboezem). We noemen…

Lees meer

Schijndracht bij de teef en homeopathie

Inleiding Schijndracht is het fenomeen waarbij een niet-drachtige teef het gedrag en de fysieke kenmerken vertoont van een wel-drachtige teef, circa 2 – 3 maanden na de bronst. De bronst treedt op gemiddeld tussen de 10de – 13de dag van de loopsheid. Veel teven hebben er geen last van, andere teven wel in meerdere of…

Lees meer

Puppymelk

Inleiding Wij vergelijken tevenmelk, fabrieksmatig samengestelde puppymelk en zelf samengestelde puppymelk met elkaar. Als de teef niet in staat is om haar pups te zogen, geen of onvoldoende melk produceert, de kwaliteit van de melk afwijkend is (onvoldoende voedingswaarde of infectie) of pups de moedermelk niet verdragen (braken en/of diarree), zijn wij aangewezen op het…

Lees meer

Prostaat klachten bij de hond

1) Prostaat adenocarcinoom bij de reu Oorzaak Maligne (kwaadaardige) pijnlijke (!) zwelling van de prostaat door neoplasie (toename van ‘nieuwe’ cellen). Meestal adenocarcinoom, daar waar de urethra (plasbuis) de prostaat passeert. Oorzaak vermoedelijk hormonaal. Prevalentie Vertegenwoordigt < 1% van alle maligniteiten bij honden; 5% van alle prostaataandoeningen zijn neoplasieën, meestal adenocarcinomen. Meestal bij oude(re) honden;…

Lees meer

Progesterontest bij de teef

Op welke dag van de loopsheid moet ik een teef laten dekken? De variatie in ovulatietijdstip bij een teef is zeer groot. De ovulatie (eicelsprong) kan plaats vinden van de 5de dag van de loopsheid tot en met de 30ste dag van de loopsheid. De meeste teven ovuleren tussen de 9de en de 13de dag…

Lees meer

Poep eten

Wat zijn de mogelijke oorzaken van poep eten? Veel honden doen het. Poep eten van andere honden of zelfs van menselijke natuurpoepers. In een klein aantal gevallen van poep eten eet een hond alleen zijn eigen ontlasting. Sommige doen beide. Een smerige gewoonte, die soms zeer hardnekkig kan zijn en de eigenaar tot grote wanhoop…

Lees meer

Penisamputatie bij de kat

Inleiding Het klinkt altijd zo naar: amputatie van de penis. Moet dat nou echt? Ja, dat moet in een aantal gevallen echt gebeuren. De operatie valt reuze mee en is al gauw vergeten bij het zien van het resultaat. In onze praktijk kennen wij niet iemand, die er spijt van heeft. In alle gevallen is…

Lees meer