Budget Patiëntenzorg

Door de combinatie van onderwijs en patiëntenzorg is het in een aantal gevallen mogelijk om ook voor minder vermogende huisdiereigenaren goede diergeneeskundige zorg voor hun huisdieren betaalbaar te maken. In de EduVet setting willen en kunnen we beslist niet op goede kwaliteit diergeneeskunde bezuinigen, maar we kunnen wel in een aantal gevallen de kosten verdelen tussen trainees en eigenaar en dus op die manier de uiteindelijke kosten voor eigenaar en trainees beiden laagdrempelig houden.

 

Wanneer komt u in aanmerking voor Budget Patiëntenzorg?

Stap 1: Telefonisch overleg*

Stap 2: Intakegesprek in EduVet Veterinaire Kliniek*

Stap 3: Eenvoudig lichamelijk onderzoek*

Stap 4: Bespreking van bevindingen en aanbevelingen*

Stap 5: Bespreking concrete budgetzorg tarieven*

Stap 5: Aanvullende onderzoeken

Stap 6: Eventuele behandeling

* Stap 1 t/m 5 zijn in principe kostenloos.

Overige voorwaarden: Aantoonbaar financieel onvermogen. Kopie identiteitsbewijs. Huisdier moet gechipt zijn of worden. Kopie patiëntdossier.

Na telefonisch overleg met de dierenarts worden eigenaar en huisdier uitgenodigd voor een intakegesprek en eenvoudig lichamelijke onderzoek van het huisdier in EduVet Veterinaire Kliniek. Eventuele extra kosten voor bijvoorbeeld aanvullend onderzoek en behandeling worden eerst besproken en, indien uitgevoerd, in rekening gebracht.

In principe moet de eigenaar kunnen aantonen dat hij of zij over een beperkt budget beschikt, bijvoorbeeld door een verklaring van de sociale dienst of van een bewindvoerder. Als een huisdiereigenaar daaraan niet voldoet, maar meent toch in een situatie te verkeren (tijdelijk) financieel niet in staat te zijn om goede diergeneeskundige zorg voor zijn of haar huisdier te kunnen bekostigen, kan hij of zij dat bespreken met één van onze paraveterinairen. Uiteindelijk beoordelen wij per individueel geval of de eigenaar wel of niet in aanmerking komt voor budgetzorg in EduVet Veterinaire Kliniek.

Het huisdier dient gechipt te zijn of tijdens het eerste consult gechipt te worden. Tevens moet een kopie van het paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs worden afgegeven. We moeten kunnen beschikken over het patiëntendossier, indien aanwezig.